Nieuws

Komende tijd kun je hier terecht voor al het nieuws
en actualiteiten rondom Financial Systems 2018

Kunstmatige intelligentie: 5 tips hoe u meer rendement op AI kunt behalen

Er wordt wel gezegd dat er rond 2020 computers zullen zijn die de kracht van het menselijke brein evenaren of zelfs overtreffen. Computersystemen kunnen nu al veel beter dan mensen grote hoeveelheden data tot zich nemen en hieraan inzichten te ontlenen. Denk alleen al aan de zoekmachine van Google, die zoekresultaten presenteert op basis van 'machine learning'. Maar ook middelgrote en kleine organisaties kunnen zelflerende en voorspellende systemen gebruiken. Ook uw organisatie kan profiteren van kunstmatige intelligentie. Hoe? Vijf aanbevelingen. 1. Een strategie met AI Kunstmatige intelligentie niets voor uw bedrijf? Onzin. Waarschijnlijk maakt u al gebruik van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, oftewel AI). Als afnemer van de producten en diensten van pioniers als Google en Facebook, om te beginnen met elke zoekopdracht die u in intikt bij Google voedt u het AI systeem van de zoekgigant. Maar u gebruikt AI vermoedelijk binnen uw eigen bedrijf, om uw eigen bedrijfsvoering te verbeteren. Denk alleen al aan de spamfilters in uw mailprogramma, die na verloop van tijd steeds beter worden. Een flauw voorbeeld misschien, maar het geeft wel aan dat kunstmatige intelligentie nu breed wordt toegepast. Handschriftherkenning, gezichtsherkenning, spraaksystemen en navigatiesystemen voor al dan niet zelfrijdende auto's allemaal maken ze gebruik van het vermogen van computersystemen om steeds beter patronen te herkennen in data. Soms merkt u er niets van (bij zelflerende systemen), soms moet u een handje helpen en de algoritmen waarop het systeem draait verbeteren. Bedrijven die in hun strategie al rekening houden met de mogelijkheden die AI biedt, profiteren daarbij het meest. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van het bekende bureau McKinsey onder 3.000 topmanagers. In een artikel op basis van dit ondrzoek in de MIT Sloan Management Review geven de auteurs een (al wat ouder) voorbeeld van het Noorse mediabedrijf Schribsted Media, dat een krant met advertenties heeft omgebouwd tot een online marktplaats waar mensen advertenties op maat krijgen op basis van hun zoek en klikgedrag. Een aansprekender voorbeeld is misschien het de appartementensite Airbnb, dat appartementen zonder wifi verbinding voorziet van een aansluiting, aangezien dan een veel hogere huur kan worden gevraagd. Een grote operatie, die stapsgewijs moet worden doorgevoerd. Waar te beginnen? Door huurcontracten door te spitten, kan Airbnb voorspellen waar een wifi aansluiting tot de grootste huurverhoging rechtvaardigt en waar nieuwe aansluitingen moeten komen. 2. Minder kosten en meer opbrengsten met AI Voorzover bedrijven AI bewust inzetten, dan maar al te vaak om kosten te besparen, stelt het onderzoek van McKinsey, terwijl AI er juist toe kan bijdragen tot hogere opbrengsten. Die stelling is waarschijnlijk aanvechtbaar, wel is het zo dat AI zowel aan de kosten als aan de opbrengstenkant waarde kan hebben, vaak zelfs beide tegelijk. Kostenbesparingen liggen vaak op het vlak van risicomanagement. AI kan een rol spelen om externe risico's beter in kaart te brengen. Denk aan de kredietportefeuille van een bank. Een 'bot' kan die doorspitten, en patronen herkennen om bestaande modellen over kredietwaardigheid te toetsen. Zodoende kan een bank steeds beter voorspellen wanneer een faillissement dreigt bij een klant. AI kan ook worden ingezet om interne risico's te beperken. Om fraude tegen te gaan, bijvoorbeeld, door verdachte transacties op te sporen. Bij fraude kan een bot beter controle uitoefenen dan mensen dat kunnen een geautomatiseerd controlesysteem kan tenslotte een hele dataset van transacties doornemen, waar mensen slechts een steekproef kunnen nemen. Opbrengsten kunnen makkelijk worden verhoogd met AI, zeker als het gaat om directe opbrengsten uit verkoop. Zogeheten Recommendation Engines bieden hier uitkomst. Amazon werkt er sinds jaar en dag mee "Customers who bought this, also bought....". Facebook, LinkedIn, Netflix en Spotify zetten ook graag in Recommendation Engines. Door van iedere klant en van elk product karakteristieke kenmerken te verzamelen en bovendien ook van elke klant te onthouden wat die in het verleden heeft gekocht, kan een Recommendation Engine voorspellen waar iemand in ge nteresseerd in zal zijn. Het wordt steeds makkelijker en goedkoper een Recommendation Engine te (laten) bouwen, installeren en onderhouden. In principe kunnen alle ondernemingen die zich richten op consumenten Recommendation Engines nu al met succes inzetten om de verkoop te bevorderen en cross en upselling te stimuleren. Een vergelijkbare toepassing is de chatbot. Een chatbot is software die zelfstandig acties uitvoert. Vaak stemgestuurd, zoals de chatbot in een slimme speaker zoals Alexa (van Amazon). Je kunt een chatbot ook zien als een kunstmatige beheerder van een databank. Een chatbot vraagt data op uit een databank en voegt data toe, meestal op basis van interacties met mensen. Computerpionier Alan Turing had een chatbot in gedachten toen hij (in de jaren dertig al!) zijn bekende Turingtest opstelde een test om aan de hand van een vraag en antwoordspel te bepalen of een machine intelligent is. Chatbots kunnen vragen die mensen stellen beantwoorden door eerder verzamelde data te analyseren. Het is niet zo moeilijk om toepassingen te verzinnen voor chatbots. Denk aan een chatbot als vervanging van de bekende 'beslisboom' waar klanten vaak doorheen moeten wanneer ze opbellen bijvoorbeeld, en zich dan door een keuzemenu moeten worstelen 'als u een technische vraag heeft, kies dan 1' en 'heeft u een vraag over uw rekening, kies dan 2', enzovoorts. Met een chatbot in dit geval een chatbot met stemherkenning zou dat makkelijker en prettiger moeten kunnen. Ook de medewerkerstevredenheid zal waarschijnlijk stijgen met zo'n bot, aangezien mensen minder vervelende telefoontjes hoeven af te handelen. Nog een voordeel is dat een bot vaak ook aan 'de achterkant' waarde bewijst, door gegevens over de interactie met klanten op te slaan. Zo kunnen belangrijke data worden verzameld. Met een goede chatbot is het mogelijk om n opbrengsten te verhogen n kosten te besparen. 3. Garbage in, garbage out AI kan worden ingezet om data te duiden, trends te signaleren en toegevoegde waarde leveren met analyses, prognoses en advies. Maar er geldt ook, zoals dat in de automatiseringswereld heet 'garbage in, garbage out'. Onvolledige, inconsistente, corrupte of gedupliceerde data kunnen leiden tot onzuivere uitkomsten. Hapklare, makkelijk analyseerbare en consistente data zijn een vereiste. Mede dankzij de voortdurende technologische vooruitgang lees de toenemende opslag en rekencapaciteit van computers en de voortdurende verbeteringen van software kan dat steeds beter. Eenvoudig is het alleen niet vaak moet niet alleen informatie uit het ERP en of CRM systeem worden getrokken, maar ook met informatie van Facebook en andere externe bronnen. Uiteraard moeten ook AI tools die zijn bedoeld om analyses te maken en beslissingen te ondersteunen goed werken. Maar dat is meestal niet het probleem. De data waarop ze zich moeten baseren deugen vaak niet. 4. Kunstmatige intelligentie vereist intelligent personeel En dan de mensen zelf. Wie kan er het beste met een AI systeem omgaan? Om te beginnen begenadigde data analisten. Soms zal de data analist een veredeld programmeur zijn, met zowel technische als statistische kennis. Want technische kennis alleen is niet genoeg. Je hebt ook mensen nodig die statistisch onderlegd zijn en bedreven in het opstellen, interpreteren en toetsen van analyses om inzicht te krijgen in allerlei data van binnen en buiten het bedrijf. Ook zijn mensen met een meer bedrijfseconomische kijk op de zaken nodig. Vaak zal het eerder iemand zijn met een bedrijfskundige of bedrijfeconomische achtergrond en die objectief, betrouwbaar, nuchter en cijfermatig is ingesteld. Iemand die zich afvraagt hoe kunnen we 'benchmarken' hoe goed ons bedrijf presteert ten opzichte van concurrenten? Of, als het gaat om fraudedetectie hoe vind je in de hooiberg van big data met een slim algoritme verdachte transacties? Als het gaat om mensen met een financi le achtergrond, zullen het eerder business controllers zijn dan financial controllers. Niet alleen mensen die erop toezien dat de cijfertjes kloppen en het rapport op tijd af is, in elk geval. Maar juist mensen die de samenwerking zoeken met andere afdelingen en communicatief vaardig zijn. 5. Kies een ecosysteem Probeer niet zelf het wiel uit te vinden, beveelt het onderzoek van McKinsey aan. Leer van anderen, en zorg dat zij van jou kunnen leren. Kortom draag ertoe bij dat er kennisuitwisseling plaatsvindt over AI. Vaak gebeurt dat binnen een 'ecosysteem' van bedrijven met een gemeenschappelijke interesse in AI, bijvoorbeeld van toeleveranciers en afnemers in een zelfde sector. Denk aan Brainport Industries, een netwerk van hoogtechnologische bedrijven. ASML van zijn toeleveranciers dat deze hun informatiestromen delen, en zij eisen dat op hun beurt weer van h n leveranciers. Gezamenlijk kunnen ze die dan inzetten om de 'collectieve intelligentie' te verhogen. Een ander lichtend voorbeeld van clustersamenwerking is de agrotechnologie. Deze sector gaat van oudsher al transparant om met zijn data. Neem bijvoorbeeld de productieketen van paprika s. Via vision technologie, het constant meten van paprika s terwijl deze groeien en rijpen, weten we precies wanneer elke individuele paprika het beste geplukt kan worden. Door die data te combineren met gegevens over de zuurtegraad van de grond en het weer, kan een paprika zo effici nt mogelijk geteeld worden. En delen groothandel, transport en supermarkt deze data, dan weten ze precies welke paprika voorin de schappen moet komen voor de snelste verkoop. Dit voorkomt onnodig bederf en levert keiharde euro s op omdat meer paprika s goed blijven en dus te verkopen zijn.
Lees meer

In crypto betalen uit veiligheid

Dankzij de achterliggende blockchain technologie is betalen met cryptomunten vooral veilig, zegt directeur Tammo Peters van SEO bedrijf Proseo. En daarom accepteert de ondernemer uit Lisse cryptomunten per onmiddellijk als betalingsmiddel. Primeur in de SEA en SEO branche, claimt het bedrijf. Op de beurspagina van Europese zakenkranten wordt sinds begin dit jaar al voorspeld dat de hype rond digitaal geld afloopt, dat we bitcoin moe zijn, maar in de vele crypto communities zijn ze van het tegendeel overtuigd. En ook Tammo Peters van Proseo denkt dat de huidige technologische stand van zaken pas het begin van een lange weg richting toekomst is. Bitcoin en neo omarmen Zeker waar het de mogelijkheden van blockchain betreft, al zijn ook de bitcoins en neo s van deze wereld niet meer weg te denken , aldus Peters. Recente aandacht voor digitaal geld focust zich vooral op de bitcoin als beleggingsobject en op die soms sterk fluctuerende koersen. Daardoor is de betrouwbaarheid en veiligheid van het betaalmiddel wat op de achtergrond komen te staan. Niet terecht, denken wij. Als zoekmachine marketing bedrijf volgen we nieuwe technologie natuurlijk op de voet. Vanuit die gedachte is het niet meer dan logisch dat we bitcoin en neo als betaalmiddel accepteren en omarmen. En later, als de markt daarom vraagt, wellicht ook andere digi munten. lees ook top 5 cryptocurrencies nader belicht Alleen klanten van Proseo die hebben aangegeven in crypto te willen betalen, krijgen voortaan hun rekeningen naast in good old euro s in digitaal geld. Voor cli nten die alles bij het oude willen laten, verandert er niets. En het financi le risico van die geregeld onstuimig dalende wisselkoersen? Dat risico lopen we inderdaad , beaamt Tammo Peters. Maar de koersen kunnen net zo goed stijgen, dat gebeurde immers ook al vaak. Dan verandert het risico in een voordeel voor ons als bedrijf. Helderheid voorop De waarde van bitcoin en neo wordt bepaald aan wat de grootste exchange die dag als koers aanhoudt. Helderheid voorop. Om die laatste reden worden klanten die met digitaal geld willen betalen gescreend. Zeker als het nieuwe contacten van Proseo betreft. Want ook hier gaat de niet altijd even positieve slagschaduw de bitcoin vooruit. Tammo Peters Er zou veel crimineel geld achter de cryptomunten schuilgaan, zo werd aanvankelijk gesteld. We nemen als bedrijf natuurlijk geen enkel risico en stellen ons wallet adres alleen beschikbaar voor bedrijven en organisaties die helemaal ok zijn bevonden, we hanteren daarvoor een checklist. Particulieren laten we sowieso voorlopig buiten dit crypto betaal verhaal. Relatief koersvast Proseo heeft voorlopig bitcoin en neo uitverkozen, omdat die twee relatief koersvast zijn gebleken. Althans, vergeleken met veel andere digitale munten. Blijvertjes in de tsunami van inmiddels meer dan 1500 digitale valuta, zo menen positief ingestelde experts. En ook Tammo Peters gelooft in dit crypto duo. Ik heb ze zelf ook gekocht, ben halverwege vorig jaar ingestapt. Niet met grote aantallen of uit beleggingsoverwegingen, maar omdat ik als directeur van Proseo vinger aan de pols van nieuwe technologie wil houden. Terwijl Google vanaf volgende maand advertenties voor cryptovaluta weert en Facebook en Twitter vergelijkbare sancties voorbereiden, verwacht Tammo Peters juist een positieve marketing flow van zijn digitale betaling initiatief. Wanneer je als bedrijf deze relatief nieuwe currency als betaalmiddel accepteert, ben je voor de op internet zeer actieve crypto communities gewoon heel erg ok , vertelt de Proseo directeur. Hetzelfde geldt voor bedrijven die ns met bitcoin en neo betalen. De vindbaarheid van je website groeit mee met je populariteit. Zoekmachine optimalisatie dus. Goed SEO nieuws, goed Proseo nieuws.
Lees meer

Top 5 finance oplossingen per marktsegment

SAP is de meest gebruikte software als het gaat om financi le toepassingen. Van alle Nederlandse organisaties uit het commerci le en publieke domein met meer dan vijftig medewerkers geeft meer dan een kwart (26%) aan dat ze SAP gebruiken. Dit blijkt uit een marktanalyse van Computer Profile, specialist in data driven marketing, waarbij bijna 5.500 beslissers van Nederlandse organisaties zijn ondervraagd. Van alle Nederlandse organisaties met 50 of meer medewerkers heeft 49 procent een op zichzelf staand financieel pakket. Als daarnaast wordt gekeken naar bedrijven die een ERP pakket hebben en de financi le modules daarvan gebruiken voor hun financi le administratie, is het samengestelde percentage 83 procent. Wanneer op brancheniveau wordt ingezoomd, valt op dat overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen het vaakst (respectievelijk 62 en 60%) gebruik maken van een dedicated financieel pakket (niet ERP). In de sectoren construction (54%) en manufacturing (46%) daarentegen wordt relatief vaak de financi le modules van een ERP pakket ingezet ter ondersteuning van de financi le administratie. Financi le oplossingen per marktsegment Over alle organisaties en branches heen is SAP met 26 procent de meest voorkomende oplossing voor de ondersteuning van de financi le administratie. Dit is echter in belangrijke mate toe te schrijven aan het feit dat in de categorie multinationals SAP zeer sterk is vertegenwoordigd; maar liefst 61 procent van de multinationals gebruikt de financi le modules van SAP. Het totale beeld is dan ook genuanceerder, met Exact dat het vaakst wordt gebruikt in het publieke domein en door middelgrote organisaties (50 250 medewerkers), en Microsoft dat het meest wordt toegepast door nationale ondernemingen met tussen de 250 en 2.500 medewerkers. Naast de al genoemde pakketten, worden ook de financi le pakketten van AFAS en Unit4 veel gebruikt. De markt van financi le oplossingen is volwassen en stabiel. Er zijn weinig verschuivingen te zien tussen de verschillende spelers , stelt Erik van Gurp, business analist bij Computer Profile. Minder maatwerk, meer cloud Een trend die wel zichtbaar is, is dat er steeds minder gebruikt wordt gemaakt van maatwerkoplossingen ter ondersteuning van de financi le administratie. Sinds 2010 is het aandeel maatwerkoplossingen jaarlijks afgenomen. Waar in 2010 nog 12 procent van de financi le oplossingen bestond uit maatwerksoftware, is dat nu nog maar 5 procent. Volgens Van Gurp wordt deze ontwikkeling gevoed doordat standaardpakketten door de jaren heen steeds goedkoper zijn geworden Standaardpakketten worden modulair aangeboden en steeds meer uit de cloud, waarbij de oplossing volledig schaalbaar is en de afnemer alleen nog maar betaalt voor het daadwerkelijke gebruik. De woorden van Van Gurp worden onderstreept door de resultaten van de marktanalyse door Computer Profile. Sinds 2010 is er een jaarlijkse toename zichtbaar van financi le oplossingen die uit de cloud worden afgenomen (in 2010 0,6% versus 8% nu). Bij HR oplossingen gaat de ontwikkeling nog sneller en heeft 23 procent van de organisaties zijn HR oplossing inmiddels in de cloud draaien. Bij HR is het kantelpunt dan ook al bereikt, met 51 procent van de HR oplossingen die in de cloud of bij een onafhankelijk datacenter draait, tegenover 48 procent lokaal of remote. HR oplossingen Op 62 procent van alle bedrijfslocaties wordt HR software gebruikt. Als hier de HR modules van ERP pakketten worden meegewogen, is dit 84 procent. Ook hier geldt dat publieke en semipublieke organisaties meer op zichzelf staande HR oplossingen gebruiken. Bij de overige branches is HR relatief vaker onderdeel van het ERP pakket. Ook als het gaat om HR oplossingen laten de resultaten een stabiel beeld zien. Een van de positieve uitschieters is AFAS. Het gebruik van AFAS HR oplossing is sinds 2010 elk jaar toegenomen, van 5,4% in 2010 naar 18 procent nu.
Lees meer

‘Pas als je kunt schrappen, kun je focus in een onderneming aanbrengen’

Een nieuw IT systeem brengt vaak nieuwe mogelijkheden. Maar hoe zorg je als organisatie dat je binnen al die mogelijkheden toch focus houdt? Frans van Loef is een van de keynote speakers op het vernieuwde Financial Systems 2018. Meld je nu alvast gratis aan met code FSB410. Kijk altijd eerst wat er geschrapt kan worden, voordat je nieuwe projecten op start , zegt Frans van Loef, organisatieadviseur, auteur van het boek Free Capacity, dat inmiddels in de top tien staat van best verkochte managementboeken. Wat is de impact van een nieuwe implementatie op de hele organisatie? Vraag het honderd mensen en ze komen met honderd meningen. Frans van Loef ziet het vaak terug in zijn dagelijkse adviespraktijk. Er lopen in organisaties vaak zoveel projecten door elkaar heen, dat de werknemers het overzicht totaal kwijt zijn. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de IT afdeling van bedrijven. Van Loef ziet dat er soms zoveel projecten lopen dat mensen het lastig vinden om hun aandacht te richten op de dingen die echt van belang zijn. Zij moeten hun aandacht steeds verdelen over de verschillende dingen. Daarom vraag ik altijd als ik ergens binnenkom; wat is nou heel specifiek dat ene ding, dat het allerbelangrijkste is voor deze organisatie. En hoeveel capaciteit zetten jullie daar op in? Van Loef pleit in zijn boek voor meer aandacht voor het vrijmaken van capaciteit binnen ondernemingen. Daarbij is de leidende gedachte dat wie bewuste en scherpe keuzes maakt bij het inzetten van capaciteit met veel meer focus kan werken. En focus is belangrijk, want organisaties die zich richten op de echte belangrijke zaken kunnen meer vooruitgang boeken dan organisaties die zich door de waan van de dag laten leiden. Vervolgens moet er natuurlijk gekeken worden welke projecten zinvol zijn en welke niet voldoende bijdragen. Keuzes maken dus. En daar is moed voor nodig , zegt Van Loef. Stoppen met lopende projecten, vooral in IT en automatisering is niet gemakkelijk, dat is een veel voorkomend probleem.
Lees meer

‘Nederland laat kansen digitale technologieën liggen’

De Nederlandse industrie is minder optimistisch over de te verwachte omzetgroei en de efficiencywinst die te halen is uit de investeringen in digitale technologie n, dan bedrijven wereldwijd. Daarnaast spenderen Nederlandse bedrijven liever geld aan technologie n die zich reeds hebben bewezen (internet of things, manufacturing execution systems, voorspellend onderhoud) dan aan nieuwe opkomende technologie n (kunstmatige intelligentie, blockchain, virtual reality). Dat blijkt uit de Global Digital Operations Study 2018 van Strategy&, een onderdeel van accountants n advieskantoor PwC. Waar Nederland enigszins terughoudend is in het benutten van de kansen van de vierde industri le revolutie, is Azi hard op weg om koploper in de wereld te worden. Maar liefst een derde van de Aziatische bedrijven maakt de komende vijf jaar gebruik van volwassen, digitale ecosystemen. Dit zijn systemen waar meerdere partners hun waardeketens aan elkaar verbonden hebben gebruikmakend van nieuwe technologie. In Amerika is dat een kwart en in Europa zelfs maar 15 procent. Dat Nederland niet tot de kopgroep behoort, verrast Michel Mulders, Industrie 4.0 leader van PwC, niet. Nederland loopt al jaren achter als je kijkt naar de snelheid waarmee de kansen die Industry 4.0 biedt omgezet worden in strategisch voordeel. We hebben, door onder andere, onze hoogwaardige ICT infrastructuur en wereldniveau topsectoren een uitstekende uitgangspositie. Het onderzoek laat zien dat driekwart van de Nederlandse respondenten zichzelf als een digitale beginner ziet. Dit sluit aan op mijn gesprekken met kopstukken uit de Nederlandse industrie die dit bevestigen. Wat Mulders betreft, moeten Nederlandse bedrijven de komende jaren aan de slag om te versnellen zodat de achterstand niet onoverbrugbaar wordt.
Lees meer

Financial Systems 2018: Vind je weg in de digitale jungle

Continu verschijnen onvoorstelbaar veel nieuwe tools, apps, systemen en services voor finance professionals die jouw prestaties ingrijpend kunnen verbeteren. Inmiddels zijn het er zo veel dat we gemakkelijk verdwalen in de digitale jungle. Zie jij door de bomen het bos nog? Welke IT oplossingen moet jij kiezen en wat past bij jouw specifieke organisatie? Welke afwegingen moet je maken en wat zijn de nieuwste inzichten? Dat zijn de vragen waar de Financial Systems Beurs antwoorden op levert. De afgelopen vijf jaar hebben duizenden finance professionals hun weg gevonden naar Financial Systems om zich te ori nteren op de mogelijkheden van slimme (financi le) systemen. Zien wij jou ook in 2018? Meld je nu gratis aan met code FSB410 Op donderdag 4 oktober 2018 opent Financial Systems haar deuren op een geheel vernieuwde locatie en met een totaal vernieuwd beursconcept. Je bent van harte welkom om tijdens de 6de editie van Financial Systems deel te nemen aan een expeditie door de digitale jungle. Samen vinden we onze weg en ontdekken we verrassende IT oplossingen in een woud van onbegrensde mogelijkheden. Voorkom dat jij kansen misloopt om echte verbeteringen door te voeren. Wat is Financial Systems? Financial Systems is uitgegroeid tot h t innovatie event voor financials. Het concept is ge nitieerd om te breken met de traditionele beurzen en congressen! Of je nu op zoek bent naar concrete handvatten, inspiratie voor de toekomst of meer wilt weten over de inzet van ICT binnen je organisatie; op dit beursevenement komt het op bijzondere wijze samen. Maak kennis met ruim 80 IT partners voor financials Ieder jaar komen er nog meer (nieuwe) namen bij. Zo blijft het exposanten aanbod vernieuwend en kun jij je tijd heel effici nt besteden door te ori nteren op bestaande en nieuwe technologie. In korte en bondige presentaties krijg je handvatten om met innovatie en actuele IT onderwerpen aan de slag te gaan. Wat kun je tijdens Financial Systems 2018 nog meer verwachten? Blijf op de hoogte via Financial Systems.nl Vind je weg in de digitale jungle Ontdek top leveranciers van IT oplossingen en diensten voor financials Kies uit 24 Masterclasses, 8 Demo's en 6 Data sessies Profiteer volop inzichten en ervaringen van collega s Geniet van een uitstekende hospitality Laat u verrassen in de digitale jungle
Lees meer

Hackers zijn best lief

Edwin van Andel laat zijn hackers vaak volgens het bug bounty principe werken. De opdrachtgever stelt een budget beschikbaar, hackers die lekken ontdekken worden beloond. En als er zoveel gaten in de computerbeveiliging blijken te bestaan dat het budget is verbruikt, volgt verhoging. Een internationaal veelgevraagd spreker, Edwin van Andel. Omdat hij al 34 jaar als ethical hacker in hart en nieren door het leven gaat en alles en iedereen in dit vaak als schimmig beschouwd wereldje kent. Op Financial Systems 2018 zullen bezoekers aan zijn lippen hangen. Wat mag, wat moet en wat kan absoluut niet als het om computer kraken gaat? Hackers zijn best lief hoor , grijnst Edwin van Andel, n van de sprekers op Financial Systems 2018, over zijn masterclass. De bonafide tenminste In de media vaak afgeschilderd als enge types met zwarte maskers op. Maar in werkelijkheid juist van essentieel belang om duistere figuren uit de computerbestanden van je bedrijf te weren! Inbreken in computers Zelf is hij al sinds zijn 13e bezig met het inbreken in computers. Nog voor de grote internet doorbraak kraakte Van Andel al modems en firmware van harde schijven. n bulletin board systems; aan een analoge telefoon gekoppelde computer software van het allereerste uur. Van je hobby je werk maken? Van Andel maakte van een jeugddroom werkelijkheid. Als CEO van Zerocopter zet hij zich in om de kloof tussen klanten en hackers te overbruggen. Ervaren security expert en internationaal evangelist van responsible disclosure; het verantwoord melden van beveiligingslekken en zo geen problemen met Justitie krijgen. Hoe computerkrakers denken Hackers weten hoe computerkrakers denken , legt Van Andel uit. En kennen de ethische zorgen om systemen veiliger te krijgen. Sinds 2013 werken we samen met de Nederlandse overheid om te voorkomen dat het melden van gaten in de computerbeveiliging automatisch tot vervolging leidt. Dat overleg heeft mede de huidige spelregels opgeleverd. Als een ethische hacker een database weet binnen te komen, gaat hij of zij niet hele bestanden downloaden. Een klein deel is voldoende om betrokken bedrijf vervolgens te waarschuwen. De nieuwe Europese privacywetgeving die 25 mei ingaat, biedt kansen voor de ethische hacker. Van Andel signaleert dat vooral grote bedrijven daar accuraat op inspelen. Ik mag geen namen van klanten noemen, maar het zijn echt de serieuze spelers in het internationale bedrijfsleven. Het mkb anticipeert veel minder alert op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nooit wangedrag Zerocopter heeft 200 hackers op oproepbasis beschikbaar. Nog eens honderden staan op de wachtlijst om voor het in Amsterdam, Dedemsvaart en Groningen gevestigde bedrijf te gaan freelancen. We checken ze allemaal. Geen justiti le antecedenten, nooit wangedrag op social media, zowel in de priv sfeer als op het werk van onbesproken gedrag... Pas dan komen hackers bij ons in beeld. Edwin van Andel laat zijn hackers vaak volgens het bug bounty principe werken. De opdrachtgever stelt een budget beschikbaar, hackers die lekken ontdekken worden beloond. En als er zoveel gaten in de computerbeveiliging blijken te bestaan dat het budget is verbruikt, volgt verhoging. E n vent voor dit werk Klinkt duur, maar is het niet , zegt de CEO van Zerocopter. Stel een bedrijf vreest voor lekken en legt 20.000 euro opzij om die te vinden en te dichten. Wij sturen 20 tot 25 hackers. Zij die de fouten ontdekken, krijgen 1500 euro per lek. Tot alles is gevonden. Door zo n groep te laten zoeken, heb je meer kans op succes. Verschillende specialismen, meer ogen, het hele veld van risico s afdekkend. Crowd sourced hackers. Natuurlijk kun je voor dit werk ook n vent in vaste dienst nemen. Maar dan is de kans op het boeken van succes toch echt stukken kleiner. Ook aan te raden, volgens de Van Andel doctrine regulier bug bounty toepassen. Bijvoorbeeld elke maand, telkens 25 nieuwe hackers. Die met frisse blik naar de systemen kijken en zoeken. Beter dan zo n jaarlijkse penetration test , aldus Van Andel. ,,Want die is en blijft een momentopname. Een dag later kan het immers alsnog helemaal misgaan en dan blijft een lek elf maanden en 30 dagen onopgemerkt. Duur, bug bounty, maandelijks? Welnee. No cure, no pay. Als een team niets vindt, hoeft er ook niet betaald te worden. In alle stilte opgelost Voorbeeld uit de praktijk lek bij een groot bedrijf. Ontdekt met bug bounty. In alle stilte opgelost. Prijskaartje 1500 euro voor de ethische computerkraker. Onlangs gebeurd , vertelt Edwin van Andel. De opdrachtgever analyseerde de situatie en berekende wat de kosten k hadden kunnen zijn. In een poging de crisis achteraf alsnog te hebben moeten bezweren. Forensisch team, marketing team, communicatie team. Reputatieschade. Boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Men kwam op een kostenplaatje van zo n 3,5 miljoen euro. Bij Zerocopter wordt elk ontdekt lek zorgvuldig geanalyseerd. Door een triage team van hackers in vaste dienst. Zij checken of het bij een geclaimd lek daadwerkelijk om tekortkomingen in de beveiliging ging. Er wordt een rapport opgemaakt, de situatie met de klant besproken. Op Financial Systems 2018 praat Edwin van Andel erover, geeft uitleg. Want ethische hackers zijn niet slecht. Ze zijn eigenlijk best lief.
Lees meer

Blockchain heeft de toekomst: voorlopers zijn al volop aan het experimenteren

Wat hebben multinationals als Shell en KLM gemeen met een kadaster in Honduras? Dat ze allemaal experimenteren met de inzet van blockchains in hun bedrijfsprocessen. Tobias Disse is spreker op Financial Systems 2018 Het principe van een blockchain is dat gegevens versleuteld worden opgeslagen op meerdere computers tegelijk. Die computers kunnen zich in verschillende landen of zelfs werelddelen bevinden. "Het hacken van n van die computers heeft geen zin", zegt Tobias Disse, mede oprichter van Kryha Blockchain solutions. "Je hebt al die computers nodig om gegevens te wijzigen." Een blockchain is daardoor een prima manier om bijvoorbeeld een elektronische portemonnee te maken. En daar wordt deze techniek, met bitcoins, dan ook voor gebruikt. Maar een blockchain heeft meer mogelijkheden. Zo gebruiken multinationals de technologie al om te zorgen dat hun standaardovereenkomsten en contracten overal ter wereld ook echt hetzelfde blijven er kan lokaal niet even iets worden gewijzigd. Verder gebruikt een grote autofabrikant een blockchain om te zorgen dat de software voor de boordcomputers overal ter wereld hetzelfde is. En een kadaster in Honduras gebruikt een blockchain om het eigenaarschap van percelen in vast te leggen. Want een blockchain is niet gevoelig voor manipulatie of corruptie. "Veel bedrijven en organisaties zijn inmiddels met blockchains aan het experimenteren", zegt Disse, die afstudeerde aan de Haagse Hogeschool en de minor Entrepeneurship & technology volgde aan de Universiteit Berkeley. Zijn bedrijf Kryha Blockchain solutions adviseert bij die nieuwe toepassingen. "Er zijn verschillende blockchainsystemen, waarvan Ethereum en Bitcoin de belangrijkste zijn. Een derde systeem Hyperledger is een private blockchain." De echte uitdaging voor de toepassing van blockchains is de overheid. Disse "Overheden willen toezicht houden op innovaties, vooral in de financi le sector. Maar dat toezicht staat haaks op blockchains iedereen houdt toezicht op elkaar, er is geen centrale instantie die in n land is gevestigd." Disse hoopt op een maatschappelijke discussie over dit onderwerp, en roept organisaties op om te experimenteren met de nieuwe technieken. "Blockchains kunnen veel traditionele businessmodellen op z'n kop zetten zoals dat van de banken. Je kunt wachten tot het je overkomt, maar je kunt ook meedoen en meepraten."
Lees meer

Financial Systems 2018

Financial Systems 2018 Hoe overleef ik de digitale jungle? Hoe ziet de digitaliseringsagenda van finance voor 2018 en verder eruit? De moderne finance professional kent de markt voor financi le technologie n en investeert in slimme IT oplossingen om het werk van hem en zijn team beter, leuker en makkelijker te maken. Maar waar te beginnen? Het landschap van financi le technologie is uitgegroeid tot een reusachtig oerwoud vol kansen en mogelijkheden. Een bezoek aan Financial Systems 2018 biedt uitkomst. Alle leveranciers op het gebied van financi le toepassingen en big data & analytics tools zijn er te vinden. Ook delen toonaangevende expert hun kennis over wat er voor nodig is om de slimme technologie op de juiste manier in te zetten. Kortom, financials die een quantum leap willen maken in hun begrip van finance & IT zijn op Financial Systems op de juiste plek. De ontwikkelingen in technologie gaan zo ongelofelijk snel, dat dit evenement eigenlijk een must is voor alle financials om bij te wonen (Bezoeker in 2017). Financial Systems 2018 Financial Systems vindt plaats op 4 oktober 2018 in de Loods in Nijkerk. Het evenement biedt een compleet overzicht van de beste en meest succesvolle IT n big data oplossingen en diensten bestemd voor financi le professionals. IT leveranciers kiezen Financial Systems als belangrijkste platform. Ruim 50 leveranciers tonen innovatieve tools op het gebied van boekhoudsystemen tot payment solutions, van BI tools tot dashboards, van procesautomatisering tot planningsapplicaties, van consolidatietools tot rapportagesystemen. Alle trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor finance professionals komen aan bod. Big Data & Analytics Op dezelfde manier dat digitale technologie n vele businessmodellen aan het ontwrichten zijn, bieden ze ook vele kansen en mogelijkheden om finance in positieve zin te transformeren. De nieuwste oplossingen voor big data & analytics stellen bedrijven in staat enorme volumes aan data van binnen en buiten het bedrijf om te zetten in waardevolle inzichten in processen, prestaties en zelfs gebieden als cultuur waarvan men tot kort geleden van dacht dat ze niet meetbaar waren. Deze nieuwe technologie n stellen de finance functie in staat om steeds sneller veel meer waarde aan de business toe te voegen. En ook tegen lagere kosten en met een lager risico. De weg naar data gedreven besluitvorming is ingezet. Sommige bedrijven halen nu al de meest waanzinnige inzichten uit hun data, terwijl anderen nog bezig zijn hun brondata goed te krijgen. Waar u nu staat maakt niet uit; de richting die u op wilt, op moet, is duidelijk. Financial Systems 2018 helpt u te bepalen wat voor uw onderneming de beste volgende stappen zijn.
Lees meer

Sterke behoefte aan financials met digitaal expertise

Onderzoek door digitalisering krijgt de Digital Finance Expert meer invloed op strategische bedrijfsbeslissingen. De exponenti le groei van de digitale mogelijkheden heeft in veel vakgebieden toegeslagen. Ook in het finance vak. FiN, financieel dienstverlener, heeft hiernaar de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek verricht en heeft in het voorjaar van 2017 een trendonderzoek uitgevoerd onder 149 hoger opgeleide finance professionals en managers. De conclusie is dat de digitalisering extra expertise vraagt en dat dit de rol en status van de (financial) controller verandert. Er ontstaat vraag naar een sterke Digital Finance Expert. Een ontwikkeling die finance professionals, opleiders en werkgevers niet kunnen negeren. Is de DFE de nieuwe ster aan het front? Een belangrijke trend op de afdeling financi n is het toenemende belang van specifieke expertise die niet direct te vangen is in de traditionele controller functie. Er ontstaat een sterke behoefte aan hoger opgeleide, financi le experts met een sterkere proces en IT kennis. Zo blijkt ook uit het State of the State Arbeidsmarktonderzoek van Deloitte (2014 2016). Het trendonderzoek van FiN laat tevens zien dat finance professionals, Business Intelligence de belangrijkste ontwikkeling vinden. De moderne financi le expert beheert een enorme bron van data en is in staat om deze data effectief te beheersen en te vertalen in waardevolle analyses en advies. De deelnemers aan het trendonderzoek gaven zichzelf een 7,5 voor de waardering van hun inbreng binnen hun organisatie. Met het toenemende belang van de DFE zal dit cijfer de komende jaren gaan stijgen. Ingrijpende gevolgen voor opleiders en werkgevers De expertrol wordt dus steeds belangrijker en dat staat vaak haaks op de waardering die deze financi le expert als financial accountant, financial controller of rapportage expert nu krijgt ten opzichte van de (business) controller. Financieel opgeleide mensen worden aangetrokken met het idee van een snelle verticale carri re met de rol van business controller als heilige graal. De trend neigt echter naar meer horizontale job mutaties, door het ontstaan van plattere finance organisaties door de crisis en digitalisering. Huidige opleidingen voldoen nu niet aan de vraag. De opleiding voor de DFE bestaat simpelweg nog niet, terwijl de noodzaak hiervoor in de dagelijkse praktijk steeds manifester wordt. De vraag is of de recente splitsing tussen de beroepsverenigingen van de RA s (NBA) en de RC s (VRC) ruimte gaan geven aan de geboorte van de DFE, en of dat ervoor gaat zorgen dat zij ook echt opgeleid gaan worden. Voor werkgevers zal het bovendien een uitdaging worden de juiste mensen te vinden, te ontwikkelen en vast te houden.
Lees meer

Hoe versnelt u digitalisering in uw onderneming?

Uit de Digitaliseringsindex van Visma Software blijkt dat 40% van de ondervraagde bedrijven in het Nederlandse bedrijfsleven nog slechts aan het begin van de digitale transitie staat. Duizendpoot Ben van der Burg (schaatser, spreker, analist, commentator) schreef het voorwoord bij de Nederlandse Digitaliseringsindex die Visma Software eerder dit jaar publiceerde. In dit voorwoord betoogt Van der Burg dat er vier bepalende factoren zijn voor digitalisering in het Nederlandse bedrijfsleven urgentie, gebruiksvriendelijkheid, bekendheid met het product n de kosten batenverhouding. Uit het onderzoek van Kantar TNS dat de basis vormde voor de Digitaliseringsindex bleek dat ongeveer de helft van de Nederlandse bedrijven in het mkb en grootbedrijf hun processen hebben gedigitaliseerd. Van der Burg bepleit in zijn voorwoord bij de index dat die iets meer dan de helft gedigitaliseerde bedrijven allang 100% had behoren te zijn . Welke invloed hebben die vier bepalende factoren hierop? Urgentie Van der Burg stelt Een deel van het antwoord op de vraag over acceptatie van de digitalisering zit m in het besef hoe belangrijk technologie voor je bedrijf is, de zogenaamde urgentie. Een moeilijke vraag want wanneer is iets digitaliseren urgent? Urgentie in het mkb Voor mkb ondernemers is tijdgebrek misschien wel de beste aanleiding voor urgentie. Een bedrijf runnen en dat combineren met een (gezins)leven is voor velen qua tijdsbesteding een flinke puzzel. Administratie is voor hen vaak bijzaak, maar wel noodzakelijk inzicht in de cijfers is immers voor ieder bedrijf belangrijk. Ondernemers blijven soms hangen in de fase van af en toe snel de cijfers bijwerken omdat het moet terwjl zij, dankzij de steeds gebruiksvriendelijkere software, door automatisering juist minder tijd kwijt zijn aan hun administratie en tegelijkertijd een beter inzicht hebben in hun financi n. Het is dus zaak om over die denkbeeldige drempel heen te stappen. Urgentie in het grootbedrijf Uit de Digitaliseringsindex kwam naar voren dat voor het grootbedrijf een ander type urgentie vaak een rol speelt integratie van verschillende softwaresystemen en de daarbij behorende timing zijn dan bepalend. Zo gaven respondenten op bijvoorbeeld de vraag Kunt u aangeven waarom u de bankmutaties (koppeling van bank boekhoudsysteem) nog niet heeft gedigitaliseerd? antwoorden als Er is een nieuw erp systeem ge mplementeerd en dit proces (bankmutaties automatisch verwerken, red.) behoort tot de finetuning in de volgende fase Omdat overige systemen nog niet gedigitaliseerd zijn Ons erp systeem kan dit niet Programma nog niet geschikt voor Bij het digitaliseren van processen in het grootbedrijf, speelt dus vooral het centraal aansturen van digitalisering een belangrijke rol. Integratie van systemen in plaats van gedeeltelijke automatisering en houtjetouwtjeconstructies. Gebruiksvriendelijkheid Je onkostenvergoeding overschrijven op een A4 tje nadat je al je bonnetjes hebt verzameld en het overzicht naar de administratie hebt gefaxt, is een goed voorbeeld van gedoe , aldus Van der Burg. Dat dit type ongedigitaliseerd gedoe nog niet voor het totale bedrijfsleven tot het verleden behoort, is inderdaad verwonderlijk. Immers, met slimme apps op de smartphone die bijna iedereen op zak heeft, kunnen simpelweg de juiste bonnen naar de administratie worden gestuurd en worden deze direct geboekt. Voor ondernemers die veel onderweg zijn is er op het gebied van gebruiksvriendelijkheid veel winst te behalen qua digitalisering. Uren schrijven of even de administratie bijwerken behoort dankzij talloze cloudoplossingen allang tot de mogelijkheden. Bekendheid met het product Ongemerkt worden we allemaal dagelijks geconfronteerd met technologische vooruitgang van internetbankieren tot de OV chipkaart en van digitale televisie tot appen via de smartphone. Voor veel mkb ondernemers zijn de termen cloud en SaaS echter nog steeds een reden om op de rem te trappen. Onbekendheid met de terminologie en de bijbehorende oplossingen speelt hierbij een grote rol. Het veranderen van processen binnen een bedrijf is ingrijpend en het ontbreekt ondernemers simpelweg aan tijd om zich hierin te verdiepen. Niet voor niets kwamen in het Digitaliseringsonderzoek antwoorden als gebrek aan tijd om het goed in te regelen en niet mee bekend of zijn hiermee bezig, tijdgebrek veelvuldig naar voren. Voor ondernemers die zich snel willen verdiepen in de terminologie en basisbeginselen van de cloud en Software as a Service (SaaS), biedt Visma een aantal kennisdocumenten. Download deze kosteloos en sla zo uw eerste slag op weg naar digitalisering 5 zaken om rekening mee te houden bij een overstap naar de cloud Bewust of onbewust, we gebruiken de cloud dagelijks. De tijd is rijp om onze manier van werken te vergemakkelijken dankzij werken in de cloud. Innovatieve bedrijven in het midden en kleinbedrijf hebben de transitie naar cloudsoftware al in gang gezet, anderen moeten hier nog aan beginnen. On premises versus de cloud De voor en nadelen op een rij. Het is niet langer de vraag f uw bedrijf gebruik zal maken van cloudoplossingen, maar wanneer en in welke mate. Welke cloudoplossing en welk gebruiksmodel past het beste bij uw bedrijf SaaS, hosting, een hybride oplossing of iets anders? In de whitepaper In 8 vragen naar een nieuwe erp oplossing komen zaken als het bepalen van het juiste moment voor de overstap, de belangrijkste struikelblokken en inzicht in de kosten aan de orde. Handige info voor wie deze stap gaat zetten! Kosten batenverhouding Van der Burg stelt Bij dit criterium van de digitalisering komen we de laatste jaren goed weg. (...) Waren we jaren terug nog afhankelijk van dure integratietrajecten van de software met dure licenties die we vervolgens moesten afnemen, nu neem je een pakketje. Voor veel ondernemers is de kosten batenverhouding vanzelfsprekend doorslaggevend bij de keuze voor een boekhoudoplossing. Uit de Digitaliseringsindex blijkt dat nog niet alle ceo s en cfo s op de hoogte zijn van de actuele mogelijkheden. Het kan goed werken om de accountant hierbij om raad te vragen. Meer lezen? Uit de Digitaliseringsindex blijkt dat volgens 40% van de ondervraagde bedrijven het Nederlandse bedrijfsleven aan het begin van de digitale transitie staat. Ongeveer een even groot deel (43%) verwacht dat de situatie binnen vijf jaar helemaal anders zal zijn. Meer weten over de digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven? Download dan de Digitaliseringsindex.
Lees meer

Beleef Financial Systems

Bestel hier direct je ticket!
Lees meer