Nieuws

Komende tijd kun je hier terecht voor al het nieuws
en actualiteiten rondom Financial Systems 2018

Dashboards zonder script

Steeds meer bedrijven omarmen het concept selfservice data analyse. Voor werknemers die normaal gesproken weinig met dashboarding te maken hebben, biedt dit immers de ultieme mogelijkheid om meer controle te krijgen en te houden over bedrijfsinformatie. Hierdoor kunnen ze tot nieuwe inzichten komen. Tijdens gesprekken die ik heb met werkgevers, merk ik dat ze tegenwoordig verschillende data bronnen tot hun beschikking hebben, waaronder Excel en Databases. De uitdaging is om deze aan elkaar te koppelen en te presenteren in een dashboard zonder dat er scripting of coding aan te pas hoeft te komen , vertelt Emmanuel Agyekum, account manager bij Biztory. Daarnaast is het gebrek aan tijd om data te verwerken en te beveiligen een grote uitdaging. In het algemeen is de werkdruk bij het meten van de deliverables zeer hoog. Hierdoor kan de foutgevoeligheid van de rapportages in het geding komen. Met onze oplossing Tableau bijvoorbeeld, is het gemak en de snelheid bij het realiseren van het dashboard dermate hoog dat het gebruik aanstekelijk werkt , vertelt Agyekum. Hij voegt daaraan toe dat Tableau de financi le gegevens van bedrijven op de juiste manier deelt en beveiligt, zodat deze niet in de verkeerde handen kunnen vallen. Tableau hanteert een Row level security, waarin wordt bepaald welke gebruiker toegang mag hebben tot bepaalde financi le gegevens. Agyekum zegt uit te kijken naar Financial Systems 2018. We verwachten vooral fijne gesprekken aan te gaan met de bezoekers, om te horen wat hun data analytics uitdagingen voor 2019 zijn. Biztory is een internationaal bedrijf met kantoren in onder meer Belgi , Duitsland en Maleisi dat gespecialiseerd is in data analytics. Meer informatie https www.biztory.com.
Lees meer

Peter van Eenennaam, A&P: “Sneller betaald krijgen door digitaal proces”

De snelgroeiende facilitaire groothandel A&P, dat veel overheidsorganisaties als klant heeft, zocht naar een slimmere manier op te factureren. Inmiddels is het factureringsproces helemaal digitaal ingericht. Het onderscheidend vermogen van A&P is duurzaamheid. Dit komt uit ons hart , zegt de directeur. Wij selecteren altijd leveranciers die groene alternatieven kunnen bieden. Denk aan afbreekbare schoonmaakmiddelen of afvalzakken. We eisen van leveranciers dat ze inzichtelijk maken hoe goed ze het doen op duurzaamheidsgebied. Leveranciers die hierin uitblinken komen bij ons op de eerste plek. Facturatie gebeurt door bij A&P door een vaste medewerker. We hebben geen financieel manager , aldus Van Eenennaam. Daar zijn we nog niet groot genoeg voor, maar dat kan komen natuurlijk. 40 procent van de omzet van A&P komt van overheidsgerelateerde instellingen, zoals scholen, gemeenten en gevangenissen. Sinds 1 januari 2017 is het voor leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten elektronische facturen (e factureren) te sturen. Een e factuur is een digitaal (XML )bestand met een vaste structuur. Een e mail met pdf factuur als bijlage beschouwt de overheid niet als e factuur. Het moet automatisch in de boekhouding te verwerken zijn , aldus Visser. Omdat A&P verschillende klanten bedient, ook in het bedrijfsleven, is flexibiliteit is facturering een must. Van Eenennaam Klanten die dat willen zoals de overheid sturen we XML facturen, maar het kan ook op de traditionele manier. Om die flexibiliteit te vergroten zocht A&P hulp van Storecove, een dienstverlener die bedrijven en accountantskantoren helpt aan een snelle, effici nte facturering. We sturen facturen uit met ons bedrijfssysteem OrderDirect , legt Peter van Eenennaam uit. Zodra wij een factuur vanuit ons pakket inschieten, zet Storecove dit om in het door de leverancier gewenste formaat. Bij de overheid is dit dus via UBL. De overheid is zeker geen trage betaler, maar je moet het wel goed doen , vervolgt de algemeen directeur. Als wij een fout maken bij de invoer, wordt de factuur er weer uitgegooid. Kortom, als wij het goed doen krijgen we sneller betaald. Toekomst Nu de administratie geregeld is kan A&P door met hun echte passie duurzaam ondernemen. We willen vanuit ons hart doorgaan met duurzaamheid , aldus Van Eenennaam. Dat is een grote uitdaging. Vooral om klanten te overtuigen om niet alleen op prijs te letten, maar ook op andere factoren, zoals mens en milieu. Werkgelegenheid in eigen land houden. En zorgen dat grondstoffen hergebruikt kunnen worden en niet op de afvalberg belanden. De economie nu is met een uitputtingsslag bezig, constateert Van Eenennaam. Ons huidige model is eindig. We moeten over op circulair. Ons hart zit daar en ik denk dat we een voorsprong kunnen opbouwen en dan vaker gekozen worden als ketenpartner door klanten. Voor sommige organisaties zijn we al het enige bedrijf in onze branche waar ze zaken mee kunnen doen vanuit beleidsoogpunt. In 2012 hebben we een prijs voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) gewonnen. We gaan hieraan vasthouden en ons onderscheidend vermogen verder ontwikkelen.
Lees meer

Onderzoek: Nog veel onnodig handmatig werk op finance-afdelingen

Blockchain, big data, robotic accounting, kunstmatige intelligentie of simpelweg automatisering. Allemaal ontwikkelingen die regelmatig worden genoemd als grafdelvers van financi le en administratieve functies. In werkelijkheid lijkt de digitale transformatie niet zo n vaart te nemen. Uit een enqu te die Alex van Groningen hield in aanloop naar softwarebeurs Financial Systems onder 73 finance managers blijkt dat financi le afdelingen veel handmatig werk uitvoeren dat in praktijk geautomatiseerd zou kunnen worden. Van de ondervraagde managers geeft 42 procent aan dat hun financeteams minder dan een kwart van hun tijd besteden aan handmatige werkzaamheden die geautomatiseerd kunnen worden. Bij meer dan de helft zou alleen al met bestaande technieken een forse automatiseringsslag gemaakt kunnen worden. 36 procent geeft aan een kwart tot de helft van de tijd zich bezig te houden met zaken die geautomatiseerd kunnen worden. Ruim 1 op de 5 (22%) besteedt zelfs meer dan de helft van de gewerkte uren aan taken die niet langer door manueel uitgevoerd hoeven te worden. Dat zijn opmerkelijke uitkomsten. Vier jaar geleden hield FM.nl eveneens een enquete onder financi le professionals. Destijds gaf 57 procent van de respondenten aan van plan te zijn om de financi le administratie volledig of in hoge mate te automatiseren, terwijl dit percentage voor managementrapportages zelfs op 70 procent uitkwam. Hoewel de kanttekening geplaatst moet worden dat niet dezelfde professionals zijn ondervraagd, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat niet alle automatiseringswensen worden omgezet in daden. Uit eerder onderzoek van CFO.nl en Derksen & Drolbach blijkt dan ook dat de meerderheid van de CFO s (62%) niet tevreden was met het innovatieniveau van hun organisatie. Gevraagd naar de grootste belemmeringen bij het automatiseren van financi le processen (enqu te 2018) antwoordt meer dan de helft (52%) dat tijdsgebrek hier een rol speelt. Andere hinderpalen in het automatiseringsproces zijn een gebrekkige prioriteit bij het management, de afwezigheid van noodzakelijke kennis of een gebrek aan financi le middelen.
Lees meer

Een streep door de papieren rekening

Veel bedrijven maken nog altijd gebruik van ineffici nte, omslachtige en soms zelfs papieren processen. Hierdoor lopen ze vaak achter de feiten aan. Dit zien we met name terug in de aanlevering en verwerking van financi le informatie en documenten zoals urenstaten, facturen en onkostendeclaraties. Er zijn veel verschillende manieren om facturen, urenstaten en declaraties aan te leveren. Hierdoor bestaat er geen structuur in de werkwijze en zijn inkoopfacturen niet altijd compleet als het gaat om tarieven, projectnummers, en inkoopordernummers. Dit heeft tot gevolg, dat de verwerking van rekeningen meer tijd kost, vertelt Klaas Beemster, accountmanager bij SelfBilling.com. Software, waaronder selfbilling oplossingen, kan uitkomst bieden, zegt hij. Het selfbilling concept helpt bedrijven om meer controle te krijgen over hun interne financi le processen. Normaal gesproken maakt een leverancier de factuur op en bepaalt hiermee de inhoud en het tijdstip van de verzending. Met selfbilling krijgt de opdrachtgever de leiding over het facturatie proces. Niet de leverancier maakt de factuur op, maar de klant. Hierdoor is de factuur van de leverancier altijd compleet. Om die reden krijg je meer structuur n controle over je interne financi le processen. Beemster verwacht tijdens Financial Systems veel interesse in de toegevoegde waarde van selfbilling oplossingen en andere relevante technologie n zoals Robotic Proces Automation. Belangrijke vragen als hoe kan ik selfbilling inzetten binnen mijn organisatie hopen we te kunnen beantwoorden, vertelt hij. Een beurs zoals Financial Systems kan het bedrijfsleven zeer zeker helpen met de ori ntatie in al de bestaande mogelijkheden. SelfBilling.com is een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in de automatisering en organisatie van administratieve en financi le bedrijfsprocessen. Meer info https www.selfbilling.com
Lees meer

Plannen is een vak

Een goede personeelsplanning inclusief een Workforce Management beleid (WFM) is een must voor bedrijven die op zoek zijn naar effici ntie. Krapte op de markt dwingt bedrijven om hun medewerkers zo effici nt mogelijk in te zetten , zegt Oliver Talens, marketing en business development manager bij PlanMen. Het gebruiken van zoveel mogelijk relevante data om tot een goede planning, of Workforce Management, te komen is wat dat betreft n van de nieuwste trends binnen het bedrijfsleven. Een goede personeelsplanning heeft veel voordelen, ook voor financieel managers. E n van de belangrijkste posten zijn de personeelskosten. Workforce Management helpt hen met de beoordeling van budgetaanvragen en begrotingen. Het is essentieel om te bepalen of personeelskosten in lijn zijn met de capaciteitsvraag. Door passende inzichten te verschaffen, kunnen financieel managers de juiste beslissingen nemen. Wat dat betreft is de vraag naar bijvoorbeeld PlanCoaches de afgelopen jaren erg gestegen. "Dat zijn interim WFM managers die de organisatie gestructureerd en meetbaar naar een hoger niveau tillen", zegt Talens. Daarnaast zien we het outsourcen van Workforce Management via ons label PlanVille in rap tempo aan populariteit winnen. Plannen is een vak. Maar aan welke eisen moet een goede personeelsplanning eigenlijk voldoen? Volgens Talens is goed Workshop Management een top down vertaling van de visie en ambities van de organisatie naar een optimale inzet van capaciteit binnen de driehoeksverhouding tussen de organisatie, klanten en personeel. Als vertrekpunt moet je kijken naar de capaciteitsvraag. Dit moet een duidelijke transformatie zijn van de marktvraag naar capaciteitsaanbod op basis van competenties, bevoegdheden en wensen van de medewerkers. PlanMen helpt organisaties om beter en doeltreffend gebruik te maken van hun personeel. Hierbij staan effici ntie, kwaliteit en tevredenheid centraal. Meer info www.planmen.com & www.klantcontact.nl
Lees meer

Alles op één scherm, in één applicatie

Het verzamelen van invoer en uitvoerinformatie kost tijd, en tijd kost geld. Daarnaast worden er nog al eens wat fouten gemaakt. On demand en real life applicaties kunnen financi le managers helpen deze obstakels te vermijden. Veel financi le professionals worstelen met het fenomeen 'niet weten wat je niet weet'. Dat kan leiden tot onbewust onbekwaam handelen, met vroeg of laat desastreuze gevolgen, zegt Pieter Hammerstein van Taric Support, ontwikkelaar van douane tools voor de in en uitvoer van goederen en producten. Het blind varen op bijvoorbeeld de door de leverancier aangeleverde goederencodes kan leiden tot naheffingen en boetes komend van de fiscus of douane, in enkele gevallen zelfs jaren na dato. Deze kunnen voor de betreffende CEO leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid en veroordeling, zegt hij. De goederencode is misschien wel het meest onderschatte basisgegeven van voor een geslaagde internationale transactie. Gespecialiseerde en gebruiksvriendelijke software en webapplicaties bieden uitkomst. Alles op n scherm in n applicatie en alleen hetgeen laten zien wat op dat moment essentieel is, is van belang, zegt Hammerstein. Door de overtollige ballast weg te filteren wordt het geheel overzichtelijk en loopt de gebruiker minder kans om belangrijke zaken over het hoofd te zien. Dit alles spaart veel tijd uit, en dus geld. Via onze webapplicatie krijgt de internationaal acterende financial de broodnodige informatie on demand . Een tijdsbesparing van meer dan 25% is geen uitzondering, zegt hij. De verwachting is dan ook dat financials die deelnemen aan Financial Systems, specifiek degenen die in de internationale handel actief zijn, zich bij Taric Support zullen melden, zegt Hammerstein. Wat dit jaar zo speciaal maakt is de komst van nieuwe btw regels en de aankomende Brexit. Taric Support heeft een douane platform voor in en uitvoer ontwikkeld dat inzicht verschaft in alle relevante douane informatie en gebruikstarieven. Voor meer informatie www.taricsupport.nl
Lees meer

Te veel vertrouwen in ouderwetse spreadsheets

Als het gaat om het beheer van financi le processen en andere systemen binnen bedrijven, zoals bijvoorbeeld de boekhouding, vertrouwen veel ondernemers te vaak op ouderwetse spreadsheets. Dit komt de algehele interne effici ntie niet ten goede. Er bestaat vaak geen rechtstreekse link tussen deze spreadsheets en de boekhouding. Daarnaast is de beveiliging van de informatie naar de eindgebruikers toe gebrekkig, is er geen mogelijkheid tot automatische rapportering, en leidt het gebruik van stand alone spreadsheets tot te veel tijdrovende, handmatige copy paste interventies, zegt Raymond Leggett, directeur bij Axiom Software. Het kan allemaal anders, bijvoorbeeld met Corporate Performance Management (CPM) software. Hieronder vallen zaken als de automatisering van financi le deelprocessen zoals budgeting, forecasting, rapportering en dashboards, vertelt Leggett. Hij legt uit dat CPM software deze spreadsheets integreert met formules en lay outs, databeveiliging, een ETL tool voor automatische links naar andere systemen zoals bijvoorbeeld de boekhouding, en workflows voor gegevensverzameling. Daarnaast is er de mogelijkheid tot web based rapportering en dashboards. Wat dat aangaat mag een geautomatiseerde CPM omgeving binnen het bedrijfsleven echt niet meer ontbreken, zegt hij. Axiom Software kan bedrijven zonder meer helpen met deze omschakeling. Het onderwerp automatisering staat tijdens de 2018 Financial Systems hoog op de agenda. Wat verwacht Leggett zelf van de beurs, naast een informatief evenement? We hopen op die dag de basis van blijvende contacten te leggen met bedrijven die een automatiseringsproject willen beginnen met betrekking tot de bovenvermelde processen. Axiom Software levert Corporate Performance Management software aan grote bedrijven, en helpt hen met het automatiseren van financi le deelprocessen. Meer info http www.axiomsoftware.eu
Lees meer

De oneindige mogelijkheden van de cloud

Het afgelopen jaar is de wereldwijde Infrastructure as a Service (IaaS) markt met 29,5% gegroeid, zo meldde analistenbureau Gartner in augustus dit jaar. Deze enorme groei van de cloud vertaalt zich in een totale omzet van $23,5 miljard. Ook steeds meer Nederlandse bedrijven verhuizen hun werklasten naar de cloud. Dat is logisch, zegt Martijn van den Berg, Product Marketingmanager bij Visma Software. Cloud diensten sparen op jaarbasis veel geld uit en maken bedrijfsprocessen, inclusief financi le systemen, veel effici nter. Dit scheelt in de uitgaven en komt de concurrentiepositie ten goede. Er zijn geen hoge vooraf te betalen investeringskosten meer voor de aanschaf van software, en daarnaast heb je minder kosten aan en kopzorgen over de beveiliging van interne systemen, applicatiebeheer, en de aanschaf van hardware, vertelt hij. Een ander voordeel is dat software updates automatisch worden doorgevoerd zonder extra kosten. Daarnaast beschikken bedrijven altijd en overal over de applicatie en daarmee over alle belangrijke en de meest actuele data. Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding en een browser, aldus van den Berg. Hij raadt bedrijven aan om goed hun huiswerk te doen en niet met de eerste de beste aanbieder van clouddiensten in zee te gaan. Niet elke cloudoplossing is daadwerkelijk cloud based. Controleer of er aan onder andere de zonet genoemde zaken wordt voldaan, zegt hij. Als dit niet het geval is, dan heb je niet te maken met een 100% cloudoplossing. Financial Systems 2018 speelt een belangrijke rol als het gaat om het bewust maken van ondernemingen over de voordelen van de cloud en standaardisatie. Van den Berg We verwachten dat de bezoekers na afloop op de hoogte zullen zijn van de modernste financi le cloudsoftware en automatiseringsmogelijkheden, en dat ze ge nspireerd zijn om de eigen financi le processen verder te optimaliseren! Visma Software BV is een dochteronderneming van het Noorse Visma AS, marktleider in Scandinavi en behorend tot de top 10 van Europese businesssoftwarehuizen. Meer info www.vismasoftware.nl
Lees meer

Innovatieve cloud speler van het eerste uur

AllSolutions levert sinds 2001 haar bedrijfssoftware in the Cloud . We zijn daarmee een innovatieve speler van het eerste uur , vertelt Wout Klok, directeur van AllSolutions. Het is altijd onze ambitie geweest om in technologie adoptie voorop te lopen en onze klanten daarmee de voorsprong te geven die zij zoeken als het gaat om functionaliteit, schaalvoordelen, flexibiliteit en kosten. Wat AllSolutions uniek maakt, is dat het met een standaard product (Financieel, CRM, Projecten, HRM, Service & Onderhoud) een ge ntegreerde oplossing biedt met daarnaast mogelijkheden voor finetuning door inrichting van de software en zonodig ook met maatwerk. Daarbij blijft sprake van een enkele, ge ntegreerde database waarbij ook het maatwerk gewoon meeloopt in het tweemaandelijkse upgrade proces . Klanten van AllSolutions zijn het beursgenoteerde ICT Automatisering, BOVAG, Veilig Verkeer Nederland, KH Engineering, Waternet, de waterschappen Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard. Organisaties die voortdurend de samenwerking met AllSolutions zoeken om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. AllSolutions as a platform De software van AllSolutions heeft een applicatie brede REST API. Klok Dit biedt onze klanten ongekende voordelen qua snelheid en flexibiliteit in vernieuwing van hun applicatie en datalandschap. Ook zijn er substanti le voordelen qua waardecreatie met data in een enkele en toegankelijke database . Organisaties maken daarbij ook gebruik van de veiligheid van AllSolutions. Klanten beraden zich actief op de vraag voor welk platform zij kiezen. Daarbij zijn performance en veiligheid randvoorwaarden. AllSolutions biedt haar klanten een robuuste bedrijfsvoering, waarmee zij belangwekkende doelen realiseren , zegt Wout Klok. Voor meer informatie www.allsolutions.nl G Suite integraties en Zoho One Bedrijven maken keuzes qua office automatisering Microsoft Office of G Suite. AllSolutions kan met beide goed uit de voeten. AllSolutions dochter GeeFirm verzorgt implementaties van G Suite en integraties met andere applicaties. Veel organisaties kiezen voor een cloud only architectuur. Google s proposities G Suite past daar bij , aldus Klok. Ook middelgrote bedrijven zijn bezig met platform vraagstukken. GeeFirm is Advanced Partner van Zoho, dat met Zoho One een geweldige oplossing biedt voor ambitievolle bedrijven die datagestuurd willen werken , zegt Klok. Voor meer informatie www.geefirm.com
Lees meer

“Steeds meer focussen op de uitzonderingen”

Als het gaat om de toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven, dan staat de digitalisering en automatisering van processen centraal. Partnerbijdrage van Waar in het verleden de nadruk vooral lag op de automatisering van repeterende handelingen, zorgt gespecialiseerde software ervoor dat dit effici nter wordt, zodat men zich kan focussen op de uitzonderingen. Dit spaart tijd en geld uit! Jaren geleden al is Softwarebedrijf Elvy begonnen met de ontwikkeling van producten om allerlei repeterende handelingen binnen een organisatie te automatiseren. Onze oplossingen stellen de gebruiker in staat om zich uitsluitend te focussen op de uitzonderingen binnen deze processen , vertelt commercieel manager Vincent Buijs. Met de opkomst van de e factuur is dit binnen ons segment steeds beter te realiseren. Ons populairste product is op dit moment Elvy Factuurverwerking. Deze oplossing integreert real time in de financi le software van een organisatie en zorgt ervoor dat alle binnenkomende kosten en goederenfacturen (papier, PDF, XML UBL) op de juiste manier worden geboekt, gearchiveerd, goed gekeurd, en uiteindelijk betaald , vertelt Buijs. Daarnaast is Elvy Factuurverwerking eenvoudig inzetbaar en gebruikersvriendelijk en het biedt vergaande automatiseringsmogelijkheden. Het klantenbestand van Elvy is de afgelopen jaren dan ook flink gegroeid. Dat neemt niet weg dat het bedrijf voortdurend bezig is met het ontwikkelen van nieuwe, relevante diensten en producten. Ons doel is om voor onze relaties telkens de best passende software oplossing te zijn, nu en in de toekomst, zegt Buijs. Hij verwacht op Financial Systems dan ook veel bedrijven te spreken die de volgende stap in hun automatisering willen zetten. We willen graag ons steentje daaraan bijdragen! Elvy levert software voor de automatisering en digitalisering voor financi le processen binnen een organisatie, met factuurverwerking als core business. Voor meer info www.elvy.nl
Lees meer

Meer grip krijgen en houden op de zaak

Integratie, integratie, integratie. Dat is wat bedrijven effici nter en dus sterker maakt. Het probleem is dat ondernemen steeds gecompliceerder wordt. Zo wordt er vandaag de dag steeds meer gevraagd van de financi le functies en financials van ondernemingen en organisaties. Partnerbijdrage van AFAS is exposant op Financial Systems 2018. Alle finance professionals zijn welkom. Bekijk hier het programma en meld u hier gratis aan met code FSB410. Rapportages en analyses moeten sneller beschikbaar zijn en men heeft te maken met certificerende instanties. Bovendien wordt de accountantscontrole steeds zwaarder. Hier komen de bedrijfsdoelstellingen nog eens een keer bovenop. De vraag is dan ook Hoe houd je grip op de zaak? vertelt Marco Pijnappel, Controller bij AFAS Software. Hij zal hier om 13.30 uur dieper op ingaan. Tevens deelt hij zijn gouden tips zodat bedrijven meer grip kunnen krijgen op hun interne financi le processen en deze beter te stroomlijnen. Het is overigens zo dat steeds meer ondernemingen in Nederland zich realiseren dat het betreffende de effici ntie allemaal veel beter en anders kan. Iedereen is zich er sterk van bewust is dat het registrerende karakter van de financi le afdeling niet meer van deze tijd is , zegt Pijnappel. Er is wat dat betreft oneindig veel tooling beschikbaar om ervoor te zorgen dat er met minder mensen meer werk sneller verzet kan worden, zegt hij. Bij AFAS zijn we fantastisch bezig om bedrijven hiermee helpen. Een voorbeeld hiervan is dat we nu ook de inkoop volledig hebben ge ntegreerd met finance, volledig ondersteund met workflows, en dashboards om vooruit te kijken manage de uitkomst! Als familiebedrijf ontwikkelt AFAS Software softwareproducten voor de zakelijke en consumentenmarkt. Het bedrijf werd in 1996 opgericht. Naast een hoofdkantoor in Leusden heeft AFAS vestigingen op Cura ao en Aruba, en in Belgi . Voor meer info www.afas.nl
Lees meer

Bedrijven blijven kosten cloudmigratie onderschatten

Bedrijven hebben grote ambities om met de cloud flexibeler te worden en de algehele bedrijfsuitgaven te verminderen. Echter verlengen de onrealistische kostenramingen en de onvoorziene complexiteit nog steeds de terugverdientijd van cloudmigraties. Slechts 28 procent van de bedrijven zegt dat cloud volledig is ge ntegreerd in hun organisatie. Het Forrester onderzoeksrapport Maintaining Momentum Cloud Migration Learnings, in juni 2018 uitgevoerd in opdracht van Rackspace, schetst de voortdurende organisatorische focus op het verplaatsen van applicaties en data naar de cloud. 71 procent van de organisaties en IT managers in de Verenigde Staten en Europa, inclusief Nederland, geeft aan dat ze nu meer dan twee jaar bezig zijn met de overstap naar de cloud. Voor 81 procent van de IT managers blijft het migreren van workloads naar een public of private cloud de komende twaalf maanden een hoge prioriteit. Voorspellen van kosten De helft van de organisaties benoemt aanzienlijke kostenbesparing als de belangrijkste drijfveer voor de overstap naar de cloud. Desondanks geeft 40 procent van de bedrijven aan dat de kosten van de migratie hoger uitvallen dan verwacht. Het verschil tussen de begrootte en uiteindelijke kosten is het gevolg van het upgraden of vervangen van verouderde applicaties en systemen. Bij 60 procent van de respondenten vielen deze kosten hoger uit dan verwacht. Complexiteit van uitvoering Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven massaal een aantal technische en niet technische interne belemmeringen onderschatten. Zo blijken tijdens het plannen en het uitvoeren kwesties rond databeheer, workload management in de cloud en strategie voor de transformatie de meest aangehaalde uitdagingen (40%, 34% en 31% respectievelijk). Respondenten in de post migratie fase benoemen als grootste uitdagingen een gebrek aan adequate opleiding voor gebruikers, culturele weerstand tegen cloudmigratie en ontoereikende change managementprogramma s (respectievelijk 44%, 37% en 36%). Het waarmaken van de visie Om migratie uitdagingen te minimaliseren en de realisatie te versnellen, hebben bedrijven behoefte aan een duidelijke strategie die business en IT verbindt. Het gebrek aan een strategische visie wordt door 58 procent van de respondenten aangehaald als een probleem, in zowel de aanloop naar als tijdens de cloudmigratie. In een reactie op het onderzoeksrapport stelt Adam Evans, directeur Professional Services bij Rackspace "Cloud is de motor van de digitale transformatie en een kritische factor voor innovatie, kostenreductie en het verbeteren van de klantervaring. Terwijl de meeste organisaties de cloudmigratie positief zijn begonnen, heeft naar mijn mening de meerderheid de grootte van de aanhoudende uitdaging onderschat."
Lees meer

‘Disruptive digital transformation? Bullshit!’

Logge olifanten laten dansen, dat valt nog niet mee! Gijs van Wulfen praat er 4 oktober in De Loods Nijkerk over tijdens Financial Systems, h t ICT Innovatie Event van 2018. Vooral grote bedrijven zijn maar moeilijk in beweging te krijgen , vertelt hij tijdens zijn workshop Innoveren, hoe doe je dat? Want daar gaat het vooral om vandaag geld verdienen. Terwijl de vraag wat moeten we morgen gaan doen? , naar de achtergrond verschuift." Van Wulfen is al jaren een grote naam in de wereld van innovatie. In 2013 werd hij door LinkedIn benaderd om zijn idee n over innoveren op het social media platform te delen. In een selecte groep van 140 influencers met grote namen als Barack Obama en Richard Branson. Vorig jaar werd Het Innovatie Doolhof, van de hand van diezelfde Van Wulfen, managementboek van het jaar. Zijn blogs worden door 300.000 volgers wereldwijd gelezen. Opstijgen Je krijgt alleen nieuwe idee n als je nieuwe inzichten hebt , is zijn overtuiging. Vlucht toch eens uit die operational excellence modus! Startups hebben die nieuwe idee n al, de essentie is hetzelfde. Maar een groot vliegtuig heeft natuurlijk meer brandstof nodig om op te stijgen dan een kleintje. Tijdens zijn presentatie zal Van Wulfen over de door hem in 2006 ontwikkelde FORTH Innovation Method praten. Waarbij hij het moeizaam opstarten van innovatie weet te vergemakkelijken. Dan wordt er gesproken over disruptive digital transformation , grijnst Van Wulfen. Iedereen knikt ja, maar heeft geen flauw idee waarover het eigenlijk gaat. Bullshit! Uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van alle organisaties op effectieve wijze met innovatie van start gaat. Omdat gedeald moet worden met korte termijn denken, met een chaotisch proces, met diepgewortelde bedrijfseigenschappen, met moeite om in hoofd en hart van de klant te kruipen, met gebrek aan steun van collega s om die innovatie tot een succes te maken. Vluchtelingenkamp Zijn FORTH Innovation Method is inmiddels wereldwijd door bedrijven en organisaties geadopteerd. Zo benutte de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR de FORTH Innovation Method om een vluchtelingenkamp in Oeganda op te zetten. Ik reis de wereld over voor lezingen en trainingen , vertelt Van Wulfen. Zo was ik afgelopen juni nog in Japan. Gijs van Wulfen verklapt niet alles wat hij op Financial Systems gaat vertellen. Maar de van oorsprong bedrijfseconoom belooft dat het een op de praktijk gerichte workshop wordt, waarin drie innovatiemodellen de revue passeren. Elk daarvan gericht op bedrijven van verschillende omvang. En vooral geen ingewikkelde termen, niet moeilijk doen om toch maar vooral interessant te lijken... Bedrijven innoveren pas als niks doen een groter risico vormt , zegt Van Wulfen. Dus als ze bang zijn iets te missen, blockchain bijvoorbeeld. Nu motten we wel , dat idee. Mijn innovatiemodellen bewijzen dat het anders kan, dat het anders moet.
Lees meer

MKB-ondernemers kunnen tempo digitalisering niet meer bijhouden

Het wordt steeds moeilijker voor Nederlandse bedrijven om het huidige tempo van de digitalisering te blijven volgen. Minder dan de helft (46 procent) van de MKB bedrijven houdt de ontwikkelingen op technologisch gebied nog bij. In 2016 was dat nog 58 procent. Dit is n van de uitkomsten van de MKB Barometer, een onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen het MKB, ge nitieerd door Exact, leverancier van financi le en ERP software. Technologische tweedeling De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat we moeten uitkijken voor een technologische tweedeling in de economie , stelt Jarno van Hurne, Solution Marketing Director bij Exact. Aan de ene kant heb je IT bedrijven die soms jaren vooroplopen in ontwikkelingen, aan de andere kant de ondernemers die door de technologische bomen het bos niet meer zien. Er is een steeds groter gat tussen de voorhoede van de technologische revolutie en de bedrijven die van huis uit niet gespecialiseerd zijn in IT; en dat terwijl hier juist concurrentievoordelen te halen zijn. Openstaan Bedrijven zien wel het belang in van digitalisering zes op de tien ondervraagden verwacht dat technologische ontwikkelingen de komende drie jaar een grote impact gaan hebben op de bedrijfsvoering. Daarnaast verwacht 22 procent dat hun bedrijf over vijf jaar alleen nog kan bestaan als ze hun bedrijfsmodel radicaal veranderen; in 2016 was dat nog maar 13 procent. Flexibiliteit Jarno van Hurne Als IT sector is dit een teken dat we onze klanten pragmatischer moeten helpen bij het inzetten van technologie. Er kan vaak al veel meer dan er daadwerkelijk wordt toegepast. IT bedrijven zullen aan de ene kant moeten blijven inzetten op innovatie, maar tegelijkertijd ook organisaties moeten helpen om deze toe te passen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Om ondernemers te helpen de digitalisering behapbaar te maken, lanceert Exact een nieuwe podcast Exact Tech Talks. Hierin deelt Jarno van Hurne tips om te bepalen welke technologie voor ondernemers belangrijk is om in de gaten te houden en hoe ze deze vandaag nog kunnen inzetten om hun bedrijf vooruit te helpen. De aflevering Ondernemer laat je niet gek maken door IT, staat nu online.
Lees meer

Factureren meest, onkostendeclaraties minst gedigitaliseerd

Nederlandse bedrijven versturen beduidend vaker digitale facturen 64% in 2018 tegen 53% in 2017. Hoe is het gesteld met de digitalisering in de Nederlandse bedrijven? Kantar TNS heeft vorig jaar in opdracht van Visma Software voor het eerst de situatie in het midden en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt in kaart gebracht. Dat leidde tot de publicatie van de Visma Digitaliseringsindex 2017. Ook dit jaar is de mate van digitalisatie van ondernemend Nederland aan een onderzoek door Kantar TNS onderworpen. Welke ontwikkelingen zien we? En zijn ze in lijn met de verwachtingen? Ruim de helft van de bedrijfsprocessen (56%) is in 2018 gedigitaliseerd. Vergeleken met 2017 is er weinig veranderd toen was dit 54%. In het midden en kleinbedrijf zien we deze lijn terug, de mate van digitalisering gaat van 52% vorig jaar naar 55% dit jaar. Bij de grotere bedrijven blijft de situatie nagenoeg gelijk. De verwachtingen zijn weer positief. Tegen 2021 zal in totaal 73% van de processen digitaal verlopen, zo denken Nederlandse bedrijven. Vorig jaar was dit 71%. Grote organisaties verwachten dat 81% gedigitaliseerd zal zijn. Kleinere organisaties zijn opnieuw iets behoudender, met 71%. Daarmee verschillen hun verwachtingen niet veel ten opzichte van 2017. Factureren meest, onkostendeclaraties minst gedigitaliseerd Nederlandse bedrijven versturen beduidend vaker digitale facturen 64% in 2018 tegen 53% in 2017. Het is anno 2018 het meest gedigitaliseerde proces. In 2017 was er nog een flink verschil tussen het mkb (52%) en de grootzakelijke markt (60%), dat is nu vrijwel verdwenen. Bijna een derde van de processen voor onkostendeclaratie gaat in 2018 digitaal 31%. Dat was in 2017 met 23% bijna een kwart. In de grootzakelijke markt gebeurt dit meer dan twee keer zoveel als in het mkb, met 52% versus 25%. Een veelgenoemde reden om het bij handmatig declareren te houden, is het beperkte aantal declaraties. Minder animo verdere digitalisatie Een vierde van de bedrijven zegt meer processen te willen automatiseren. Vorig jaar was dat nog 30%. In de industrie (29%) en de handel (31%) zijn de ambities het grootst, in de overheid non profit het kleinst (10%). Op de vraag welke processen bedrijven nog zouden willen digitaliseren, is het meest gegeven antwoord de (kwaliteit) van de productie. Evenals vorig jaar noemen bedrijven als grootste uitdaging naar digitale transitie veiligheid, privacy en cybercrime. Net zoals in 2017 denkt het merendeel van de bedrijven (41%) dat de meeste ondernemingen in ons land nog aan het begin van de digitalisatie staan. 43% verwacht dat over vijf jaar alle processen bij de meeste bedrijven volledig geautomatiseerd zullen zijn. Dit is in lijn met de verwachtingen van vorig jaar (41%). Het onderzoek is in april 2018 gehouden onder 200 CEO s, CFO s en eindverantwoordelijken voor de financi le administratie bij mkb en grootbedrijf. De uitkomsten per categorie zijn gewogen. Het hele onderzoek is via deze link te downloaden.
Lees meer

Financiële software en ERP-systemen nog niet vaak uit cloud

64 procent van de Nederlandse organisaties met meer dan vijftig medewerkers betrekt softwareoplossingen uit de cloud. Het onderwijs is de absolute koploper als het gaat om Software as a Service (SaaS). Maar liefst 93 procent van de onderwijsorganisaties maakt gebruik van een of meerdere SaaS oplossingen, gevolgd door overheidsinstellingen (68%) en zorgorganisaties (66%). Dit blijkt uit een marktanalyse van Computer Profile, specialist in data driven marketing, waarbij ruim 6.000 beslissers van Nederlandse organisaties met meer dan vijftig medewerkers zijn ondervraagd. De penetratiegraad van SaaS oplossingen is in het onderwijs zo hoog doordat de online leeromgevingen en leerling administratiesystemen waar vrijwel alle scholen tegenwoordig gebruik van maken, nagenoeg allemaal in de publieke cloud draaien. De transportsector blijft met 47 procent het verst achter als het gaat om SaaS oplossingen. Ten opzichte van een jaar eerder telt de transportsector wel een groei van 10 procentpunten. De transportsector is hiermee overigens geen uitzondering, in alle sectoren stijgt de penetratiegraad van SaaS oplossingen. Over alle branches en sectoren heen is de penetratiegraad gestegen van 58 procent in 2017 naar 64 procent nu. Toepassingsgebieden Het grootste deel van alle software oplossingen betreft HR applicaties en toepassingen voor kantoorautomatisering (beide 24%). Verticale toepassingen, zoals online leeromgevingen voor het onderwijs, software voor zorgorganisaties en automatiseringsoplossingen voor lokale overheden, zijn goed voor 13 procent van de als SaaS afgenomen oplossingen. Financi le software en ERP systemen daarentegen worden met respectievelijk 5 en 4 procent nog vrij beperkt uit de cloud afgenomen. Leveranciers van cloud toepassingen Als het gaat om de leveranciers van SaaS oplossingen, zien we de bekende namen terug die een sterke marktpositie bekleden op de toepassingsgebieden HR en kantoorautomatisering. Microsoft is met 33 procent de meest voorkomende leverancier van software uit de cloud. Het gaat hierbij vooral om Office365, SharePoint en Exchange. De plekken twee tot en met vier worden ingenomen door RAET, AFAS en ADP, drie partijen die een sterke positie hebben op het gebied van HR toepassingen. Schoolmaster is op de vijfde plaats de best scorende partij als het gaat om branchespecifieke software voor het onderwijs. Salesforce op plek zes mag zich koploper noemen op CRM oplossingen uit de cloud.
Lees meer

Internet of Things: De wereld ondergaat een metamorfose

De wereld verandert. The Internet of Things zorgt voor andere machtsverhoudingen, doet gevestigde instanties en organisaties wankelen.... Rob van Kranenburg spreekt er onthullend over op Financial Systems 2018. Spreker Rob van Kranenburg heeft zijn weg in de digitale jungle, thema van innovatie event Financial Systems, al lang en breed gevonden. Tijdens zijn masterclass The Internet of Things vertelt hij financials hoe onze digitale toekomst eruit ziet. Een toekomst die, heel voorzichtig uitgedrukt, verrassend is. Het is een compleet nieuwe wereld, een nieuwe wijze van zijn. Waarbij data dan weer het nieuwe goud is, waarmee alles kan. Tot en met extreme personalisering. Klinkt wat vaag, The Internet of Things? Tsja, als mensen d t zeggen, dan maak ik me pas cht zorgen , reageert Van Kranenburg vanuit zijn woonplaats in het Belgische Gent. Geen publiek debat Er is ook helemaal geen publiek debat over die digitale data toekomst. Niet geweest, niet nu, niet straks. Terwijl er zo vreselijk veel gebeurt. En niet over zoveel jaar, ergens in een verre toekomst. Nee, daar wordt nu al aan gewerkt. Straks drink je een fles bier en denkt Hmm, had best ietsje zoeter gekund! Dan lees je met je smartphone de in de chip opgeslagen data van de fles uit. Voegt digitaal wat extra suiker toe. Slaat die gegevens weer op en bestelt vervolgens vijf of tien flessen van dat door jou zelf aangepaste specifieke bier bij je leverancier. Allemaal met een paar simpele drukken op de toetsen van je telefoon. The Internet of Things. Alles kan en doen met data. Narcisme millennial Bedrijven als Unilever zijn zo al bezig, weet Van Kranenburg. De nieuwe wereld is transparant, het narcisme van de millennial wordt gemeengoed. En grote veranderingen? Die zijn eigenlijk van alle tijden. Van Kranenburg noemt de brandstapel. Rond het jaar 1500 heel gewoon. Hij wijst erop dat overheden met hun macht in staat zijn informatieverspreiding heel lang tegen te houden. De drukpers is van 1450 , vertelt de data goeroe. Maar de eerste openbare leeszaal in Nederland? Die opende pas in 1918 haar deuren! Dus bijna 500 jaar later werd lezen pas echt breed toegankelijk.
Lees meer

Helft bedrijven heeft financiële processen geautomatiseerd

Automatisering van financi le processen neemt een grote vlucht, gedreven door nieuwe technologie n zoals artificial intelligence, robot process automation, machine learning en chatbots. Dit blijkt uit onderzoek van Capgemini. Het bedrijf ondervroeg 500 senior finance executives in Europa en Noord Amerika. Ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven heeft de individuele processen, zoals het afhandelen van vragen en betalingen, (bijna) volledig geautomatiseerd. Nog eens 66 procent ziet potentie voor volledige automatisering binnen drie jaar. De automatisering kan grote voordelen bieden voor de functie zelf, denken de financi le managers. Volgens 43 procent kan hierdoor de financi le functie getransformeerd worden van 'scorekeeper' naar een strategische business partner. Een ander groot voordeel ligt bij de klanten. Zes op de tien respondenten verwacht dat automatisering hun bedrijf helpt de klantervaring te verbeteren. Acht op de tien bedrijven met een hoog niveau van automatisering, zegt dat het gehele bedrijf een automation strategie nastreeft. Tegelijkertijd zegt 51% dat automatisering op bedrijfsniveau wordt geleid door een toegewijd team.  
Lees meer

‘Inzichten uit data analyses vaak genegeerd’

Nederlandse CEO s zetten nieuwe technologie n vooral tactisch in en in veel mindere mate strategisch. Met de investeringen die de bedrijven doen in technologie willen zij vooral acute oplossingen bieden voor de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Anders dan bij buitenlandse ondernemingen ligt aan de investeringen in beperkte mate een strategisch plan ten grondslag dat op de lange termijn gericht is. Nederlandse CEO s willen bovendien op de korte termijn rendement terugzien van de investeringen die zij in nieuwe technologie n doen. Dit blijkt uit de jaarlijkse CEO Outlook van KPMG, een onderzoek onder 1.300 CEO s in elf landen, waaronder Nederland. Bij 60 procent van de Nederlandse bedrijven blijken de technologie investeringen tactisch van aard te zijn en vooral gericht op de korte termijn. Bijna 90 procent geeft bovendien aan dat de leiding van de onderneming een onverklaarbare drang heeft om op korte termijn inzicht te krijgen in het rendement van alle investeringen , zegt Rob Fijneman, CEO van KPMG en Head of Advisory. Fijneman Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bijna 60 procent van de Nederlandse bestuurders aangeeft in het verleden veel geld te hebben verloren door investeringen in de verkeerde, opkomende technologie n. Strategische koers op arbeidsmarkt De tactische inzet van de technologie bewijst volgens Fijneman dat de Nederlandse CEO nog weinig vertrouwen heeft in alle nieuwe mogelijkheden die de digitalisering biedt. Fijneman Op terreinen waar hij wel bekend is, kiest hij duidelijk voor een heel andere aanpak. Zo zien we dat hij op de arbeidsmarkt zeer proactief en strategisch opereert. Bijna 75 procent van de Nederlandse CEO s anticipeert bij het aannemen van nieuwe mensen op de koers die de onderneming gaat varen. Daarbij hoort ook een flexibele organisatie. Ruim 75 procent van de bestuursvoorzitters geeft aan dat flexibiliteit de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen groeien. Dat betekent dat bij veel bedrijven het roer volledig om moet. Toch is slechts de helft van de bestuursvoorzitters ervan overtuigd dat het huidige management zich voldoende bewust is van de maatregelen die nodig zijn en in staat is om de noodzakelijke transformatie te leiden. Nog weinig vertrouwen in data analyses Het gebrek aan vertrouwen van de CEO in nieuwe technologie uit zich ook in het gebruik van data analyses en de mogelijkheid om op basis van deze gegevens beslissingen te nemen. Fijneman Van de Nederlandse CEO s geeft 80 procent aan minder vertrouwen te hebben in dit soort predictive analytics om besluitvorming op te baseren dan in het gebruik van historische gegevens. Ruim de helft van de Nederlandse CEO s geeft aan de afgelopen drie jaar de inzichten uit data analyses genegeerd te hebben omdat deze haaks op de eigen inzichten of intu tie stonden. Toch is de Nederlandse bestuursvoorzitter minder geneigd terug te vallen op het eigen onderbuikgevoel dan zijn buitenlandse collega. Internationaal heeft 70 procent inzichten uit data analyses de afgelopen drie jaar genegeerd. Beperkte rol CEO bij privacybescherming Niet meer dan 40 procent van de onderzochte CEO s vindt dat de organisatie goed voorbereid is op mogelijke aanvallen van cybercriminelen en in staat is deze te identificeren. Toch geeft ruim 80 procent van de Nederlandse CEO s aan dat een gedegen strategie om cybercriminaliteit te voorkomen essentieel is om vertrouwen van de verschillende stakeholders te blijven houden. Fijneman Opvallend is dat de CEO hierin een beperkte rol voor zichzelf ziet. Slechts n op de drie bestuursvoorzitters beschouwt de bescherming van klantgegevens als n van de belangrijkste, persoonlijke verantwoordelijkheden om ook op de lange termijn groei van het aantal klanten te kunnen realiseren. Dat betekent dat de druk op de bedrijven om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving die eind deze week van kracht wordt nog altijd groot zal zijn.  
Lees meer

Doe mee aan onderzoek Financial Systems (4 min) & Win gratis e-learning

Graag nodigen wij u uit voor een onderzoek over de inzet van software en technologie door financi le professionals. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van Financial Systems 2018, h t ICT innovatie event voor financials. >>> Doe nu mee aan de survey (4 minuten) <<< Onder de deelnemers verloten wij in juni twee keer een jaar gratis e learning voor financials bij Alex van Groningen. De resultaten van het onderzoek worden anoniem in juni en juli gepubliceerd op FM.nl en Controlling.nl. Uiteraard bent u van harte welkom tijdens Financial Systems op 4 oktober 2018. Meld u zich vandaag nog gratis aan met code FM2018 via Financial Systems.nl.
Lees meer

‘MKB mist kansen big data analyse’

Wil het gros van het midden en kleinbedrijf kunnen aansluiten bij de verder versnellende digitalisering van de economie, dan is meer ondersteuning nodig. Van de 150 miljoen euro die het kabinet de komende jaren extra uittrekt voor innovatie, zou daarom minstens 50 miljoen euro specifiek moeten worden ingezet voor het mkb. Dat zegt Leendert Jan Visser, directeur van MKB Nederland, naar aanleiding van een peiling onder 1000 mkb ondernemers op MKBServicedesk.nl. Daaruit blijkt dat bijna een op de vijf inmiddels concreet bezig is met de mogelijkheden van data analyse (Big Data). Nog eens 34 procent verwacht ermee te gaan starten, het merendeel van hen binnen nu en twee jaar. Bijna de helft echter geeft aan er helemaal n et mee aan de slag te gaan. Dat is een veel te grote groep, die in de achterhoede dreigt te komen , aldus Visser. Processen bijsturen met big data Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat bedrijven meer gebruik gaan maken van de kansen van digitalisering en data analyse om zo hun businessmodel en daarmee de Nederlandse economie te versterken. Dankzij Big Data kunnen bedrijven processen nauwkeuriger bijsturen of sneller inspelen op veranderingen in de markt. Het kabinet trekt de komende jaren 150 miljoen euro uit voor extra innovatiemiddelen. MKB Nederland bepleit dat staatssecretaris Mona Keijzer daarvan minstens 50 miljoen euro investeert in innovatie in het mkb; zowel in kennisontwikkeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren, innovatiekrediet, proeffaciliteiten) als in programma s die gericht zijn op de concrete toepassing van bestaande moderne technologie n in de bedrijfsvoering van het mkb, zoals Big Data. Samenwerking met JADS Een goed voorbeeld van zo n toegepast programma is de samenwerking van MKB Nederland en JADS, het data science centre van Tilburg University en de Technische Universiteit in Eindhoven. Samen gaan zij de mogelijkheden van data analyse toegankelijker maken voor kleine en middelgrote ondernemingen, die hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren met de inzichten die hun data opleveren. Uniek is dat MKB Nederland en JADS deze inzichten nu ook voor sectoren en branches gaan ontsluiten, zodat zij kunnen profiteren van elkaars data. Visser Deze nieuwe aanpak moet zichzelf gaan bewijzen, maar kan een nog veel structurelere versterking van de Nederlandse economie betekenen. Een bijdrage van staatssecretaris Keijzer van 50 miljoen euro kan het belangrijke vliegwiel op gang helpen. UITKOMSTEN PEILING MKB SERVICEDESK gehouden in de periode 1 tot en met 25 mei 2018 onder 998 respondenten mkb ondernemers. 18,6% maakt al gebruik van data analyse (vooral in handel en communicatie reclame). Daarvan zegt 50,8% om beter te kunnen sturen (effici ntie) 36,1% om sneller te kunnen inspelen op veranderende behoeften in de markt (ziet kans) 13,1% om de concurrentie te kunnen voorblijven (uit nood). 34,2% wil data analyse gaan inzetten (vooral in handel, communicatie reclame en horeca). Daarvan verwacht 76,4% binnen 2 jaar 18% in 3 5 jaar 5,7% over 6+ jaar . 47,2% gaat geen data analyse inzetten (vooral bouw en handel). Daarvan zegt 16,8% ik zie niet wat het me zou opleveren 22,8% ik wil eerst beter begrijpen wat het inhoudt 60,4% het heeft geen meerwaarde voor m n bedrijf .
Lees meer

Hoe overleef je kantoor?

Japke d. Bouma heeft tips die ze 4 oktober op ICT innovatie event Financial Systems dat in het teken staat van de digitale jungle deelt. Haar workshop Werken doe je maar thuis , tevens de titel van haar nieuwe boek, legt op humoristische wijze de vinger op zere plek. Want thuis, zonder het rumoer van die kantoorjungle, werk je natuurlijk veel effectiever. Concentratie is op kantoor vrijwel onmogelijk , zegt ze. Iedereen toetert maar wat door elkaar, het is er als in een gezellige clubsoos. Een kroegconcept, d t is het. Probeer daar maar eens iets serieus op papier te krijgen. Volgens Japke d. Bouma klooit iedereen maar wat aan op kantoor. Het lijkt er gestructureerd, met targets en jaarplannen, maar de mooiste idee n komen bij toeval tot stand. Het is dus heel vaak van 9 tot 5 uur braaf op je plek zitten. Navelstaren, elkaar in de gaten houden, praten, luisteren. Thuis kan je veel beter nadenken, vrijuit bellen, afspraken maken. Zonder dat je voor de veertiende keer de vakantieverhalen van die veel te hard pratende en zojuist uit n of andere naargeestige Turkse badplaats teruggekeerde collega twee bureaublokken verderop moet aanhoren. Die zogenaamde flexplekken? , vervolgt ze. Zien eruit als het toilet van een passagiersvliegtuig. Maar het voordeel is dan wel weer dat je tenminste nog kan proberen te organiseren dat je niet naast iemand hoeft te zitten die je cht niet kan luchten of zien... Vergaderen? Totaal zinloos, want alles is toch al afgesproken. Maar het is wel nuttig om te kijken hoe de vlag er bij heel veel collega s bij hangt. De meeste klachten krijgt Bouma van lezers over de baas , zegt ze. Probleem is dat veel leidinggevenden niet geschikt zijn voor hun functie. Maar dat k n ook bijna niet, als je ziet wat mensen allemaal van hun baas verwachten. De meeste chefs durven personeel niet vrij te laten, hoort Bouma van haar lezers. Dus dan gaan ze eisen dat je op je plek moet blijven zitten. Omdat ze denken dat leidinggeven betekent je in de gaten houden. Wat volgens Bouma veel beter werkt de ochtendmens begint om zes uur met zijn werk en kapt er twee uur s middags mee. En de avond of nachtmens start vlak voor middernacht en duikt zes uur s ochtends haar of zijn bed in. En werk in godsnaam af en toe thuis, dat is echt veel beter voor iedereen! Japke d. Bouma kan het weten. Ze maakt al ruim 20 jaar deel uit van de redactie van kwaliteitskrant NRC, is er eindredacteur, heeft een wekelijkse column. Nu werkt ze, lucky woman, veel vanuit huis. Ze noemt het op de krant , als ze in Amsterdam werkt. Geen kantoor. Want kantoor is voor veel mensen de hel, zo heeft ze ondervonden uit reacties op haar columns. Haar eigen collega s vindt ze heel leuk, zegt ze. Maar veel mensen zijn natuurlijk niet zo gelukkig. Hoe overleven z j de hel van kantoor? Hoe overleef je de herrie van je collega s, haal je nou wel of geen koffie voor ze... En hoe hou je een goede presentatie, hoe verover je een fijne flexplek? Nog een paar praktische tips van rockstar, goeroe, auteur en kantooramazone Japke d. Bouma als je meer salaris wil, vraag dan juist om m nder geld. Dan komt de boodschap misschien eindelijk w l eens aan. Bovendien, wie om meer zeurt, krijgt dat toch nooit... Seksuele relatie met iemand van kantoor? Niet aan beginnen! Creatief met elkaar omgaan op de hei, tijdens het bouwen van een brug over een beekje in de Ardennen of gedurende het gezamenlijk hoeden van schapen, het in groepsverband leren koken? Zeker doen. Maar verwacht niet dat het iets oplevert. Het samen doorstaan is al heel wat. In haar vorige boeken besprak ze kantoorclich s. Daardoor is ze wel wat cynischer geworden, bekent ze. Want de lijst met woorden en begrippen waar mensen zich aan ergeren, wordt almaar langer, lezers sturen me steeds nieuwe tips. Het uitrollen van concepten Bijvoorbeeld. Zeg maar het nieuwe doorpakken. Of, nog erger een spannend traject ingaan. Hoezo spannend? In een auto over een bergkam van de Himalaya scheuren, d t is spannend. Maar heus niet met die saaie eikels op kantoor voor je uit zitten te staren. Passie tonen , ook zoiets. Hoezo passie? Dat doe je thuis maar, in de slaapkamer. Iemand in zijn kracht zetten, de regie pakken. Als iemand d t tegen je zegt, moet je reageren met doe het lekker zelf. Dan kan ik even doorwerken.
Lees meer

Kunstmatige intelligentie: 5 tips hoe u meer rendement op AI kunt behalen

Er wordt wel gezegd dat er rond 2020 computers zullen zijn die de kracht van het menselijke brein evenaren of zelfs overtreffen. Computersystemen kunnen nu al veel beter dan mensen grote hoeveelheden data tot zich nemen en hieraan inzichten te ontlenen. Denk alleen al aan de zoekmachine van Google, die zoekresultaten presenteert op basis van 'machine learning'. Maar ook middelgrote en kleine organisaties kunnen zelflerende en voorspellende systemen gebruiken. Ook uw organisatie kan profiteren van kunstmatige intelligentie. Hoe? Vijf aanbevelingen. 1. Een strategie met AI Kunstmatige intelligentie niets voor uw bedrijf? Onzin. Waarschijnlijk maakt u al gebruik van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, oftewel AI). Als afnemer van de producten en diensten van pioniers als Google en Facebook, om te beginnen met elke zoekopdracht die u in intikt bij Google voedt u het AI systeem van de zoekgigant. Maar u gebruikt AI vermoedelijk binnen uw eigen bedrijf, om uw eigen bedrijfsvoering te verbeteren. Denk alleen al aan de spamfilters in uw mailprogramma, die na verloop van tijd steeds beter worden. Een flauw voorbeeld misschien, maar het geeft wel aan dat kunstmatige intelligentie nu breed wordt toegepast. Handschriftherkenning, gezichtsherkenning, spraaksystemen en navigatiesystemen voor al dan niet zelfrijdende auto's allemaal maken ze gebruik van het vermogen van computersystemen om steeds beter patronen te herkennen in data. Soms merkt u er niets van (bij zelflerende systemen), soms moet u een handje helpen en de algoritmen waarop het systeem draait verbeteren. Bedrijven die in hun strategie al rekening houden met de mogelijkheden die AI biedt, profiteren daarbij het meest. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van het bekende bureau McKinsey onder 3.000 topmanagers. In een artikel op basis van dit ondrzoek in de MIT Sloan Management Review geven de auteurs een (al wat ouder) voorbeeld van het Noorse mediabedrijf Schribsted Media, dat een krant met advertenties heeft omgebouwd tot een online marktplaats waar mensen advertenties op maat krijgen op basis van hun zoek en klikgedrag. Een aansprekender voorbeeld is misschien het de appartementensite Airbnb, dat appartementen zonder wifi verbinding voorziet van een aansluiting, aangezien dan een veel hogere huur kan worden gevraagd. Een grote operatie, die stapsgewijs moet worden doorgevoerd. Waar te beginnen? Door huurcontracten door te spitten, kan Airbnb voorspellen waar een wifi aansluiting tot de grootste huurverhoging rechtvaardigt en waar nieuwe aansluitingen moeten komen. 2. Minder kosten en meer opbrengsten met AI Voorzover bedrijven AI bewust inzetten, dan maar al te vaak om kosten te besparen, stelt het onderzoek van McKinsey, terwijl AI er juist toe kan bijdragen tot hogere opbrengsten. Die stelling is waarschijnlijk aanvechtbaar, wel is het zo dat AI zowel aan de kosten als aan de opbrengstenkant waarde kan hebben, vaak zelfs beide tegelijk. Kostenbesparingen liggen vaak op het vlak van risicomanagement. AI kan een rol spelen om externe risico's beter in kaart te brengen. Denk aan de kredietportefeuille van een bank. Een 'bot' kan die doorspitten, en patronen herkennen om bestaande modellen over kredietwaardigheid te toetsen. Zodoende kan een bank steeds beter voorspellen wanneer een faillissement dreigt bij een klant. AI kan ook worden ingezet om interne risico's te beperken. Om fraude tegen te gaan, bijvoorbeeld, door verdachte transacties op te sporen. Bij fraude kan een bot beter controle uitoefenen dan mensen dat kunnen een geautomatiseerd controlesysteem kan tenslotte een hele dataset van transacties doornemen, waar mensen slechts een steekproef kunnen nemen. Opbrengsten kunnen makkelijk worden verhoogd met AI, zeker als het gaat om directe opbrengsten uit verkoop. Zogeheten Recommendation Engines bieden hier uitkomst. Amazon werkt er sinds jaar en dag mee "Customers who bought this, also bought....". Facebook, LinkedIn, Netflix en Spotify zetten ook graag in Recommendation Engines. Door van iedere klant en van elk product karakteristieke kenmerken te verzamelen en bovendien ook van elke klant te onthouden wat die in het verleden heeft gekocht, kan een Recommendation Engine voorspellen waar iemand in ge nteresseerd in zal zijn. Het wordt steeds makkelijker en goedkoper een Recommendation Engine te (laten) bouwen, installeren en onderhouden. In principe kunnen alle ondernemingen die zich richten op consumenten Recommendation Engines nu al met succes inzetten om de verkoop te bevorderen en cross en upselling te stimuleren. Een vergelijkbare toepassing is de chatbot. Een chatbot is software die zelfstandig acties uitvoert. Vaak stemgestuurd, zoals de chatbot in een slimme speaker zoals Alexa (van Amazon). Je kunt een chatbot ook zien als een kunstmatige beheerder van een databank. Een chatbot vraagt data op uit een databank en voegt data toe, meestal op basis van interacties met mensen. Computerpionier Alan Turing had een chatbot in gedachten toen hij (in de jaren dertig al!) zijn bekende Turingtest opstelde een test om aan de hand van een vraag en antwoordspel te bepalen of een machine intelligent is. Chatbots kunnen vragen die mensen stellen beantwoorden door eerder verzamelde data te analyseren. Het is niet zo moeilijk om toepassingen te verzinnen voor chatbots. Denk aan een chatbot als vervanging van de bekende 'beslisboom' waar klanten vaak doorheen moeten wanneer ze opbellen bijvoorbeeld, en zich dan door een keuzemenu moeten worstelen 'als u een technische vraag heeft, kies dan 1' en 'heeft u een vraag over uw rekening, kies dan 2', enzovoorts. Met een chatbot in dit geval een chatbot met stemherkenning zou dat makkelijker en prettiger moeten kunnen. Ook de medewerkerstevredenheid zal waarschijnlijk stijgen met zo'n bot, aangezien mensen minder vervelende telefoontjes hoeven af te handelen. Nog een voordeel is dat een bot vaak ook aan 'de achterkant' waarde bewijst, door gegevens over de interactie met klanten op te slaan. Zo kunnen belangrijke data worden verzameld. Met een goede chatbot is het mogelijk om n opbrengsten te verhogen n kosten te besparen. 3. Garbage in, garbage out AI kan worden ingezet om data te duiden, trends te signaleren en toegevoegde waarde leveren met analyses, prognoses en advies. Maar er geldt ook, zoals dat in de automatiseringswereld heet 'garbage in, garbage out'. Onvolledige, inconsistente, corrupte of gedupliceerde data kunnen leiden tot onzuivere uitkomsten. Hapklare, makkelijk analyseerbare en consistente data zijn een vereiste. Mede dankzij de voortdurende technologische vooruitgang lees de toenemende opslag en rekencapaciteit van computers en de voortdurende verbeteringen van software kan dat steeds beter. Eenvoudig is het alleen niet vaak moet niet alleen informatie uit het ERP en of CRM systeem worden getrokken, maar ook met informatie van Facebook en andere externe bronnen. Uiteraard moeten ook AI tools die zijn bedoeld om analyses te maken en beslissingen te ondersteunen goed werken. Maar dat is meestal niet het probleem. De data waarop ze zich moeten baseren deugen vaak niet. 4. Kunstmatige intelligentie vereist intelligent personeel En dan de mensen zelf. Wie kan er het beste met een AI systeem omgaan? Om te beginnen begenadigde data analisten. Soms zal de data analist een veredeld programmeur zijn, met zowel technische als statistische kennis. Want technische kennis alleen is niet genoeg. Je hebt ook mensen nodig die statistisch onderlegd zijn en bedreven in het opstellen, interpreteren en toetsen van analyses om inzicht te krijgen in allerlei data van binnen en buiten het bedrijf. Ook zijn mensen met een meer bedrijfseconomische kijk op de zaken nodig. Vaak zal het eerder iemand zijn met een bedrijfskundige of bedrijfeconomische achtergrond en die objectief, betrouwbaar, nuchter en cijfermatig is ingesteld. Iemand die zich afvraagt hoe kunnen we 'benchmarken' hoe goed ons bedrijf presteert ten opzichte van concurrenten? Of, als het gaat om fraudedetectie hoe vind je in de hooiberg van big data met een slim algoritme verdachte transacties? Als het gaat om mensen met een financi le achtergrond, zullen het eerder business controllers zijn dan financial controllers. Niet alleen mensen die erop toezien dat de cijfertjes kloppen en het rapport op tijd af is, in elk geval. Maar juist mensen die de samenwerking zoeken met andere afdelingen en communicatief vaardig zijn. 5. Kies een ecosysteem Probeer niet zelf het wiel uit te vinden, beveelt het onderzoek van McKinsey aan. Leer van anderen, en zorg dat zij van jou kunnen leren. Kortom draag ertoe bij dat er kennisuitwisseling plaatsvindt over AI. Vaak gebeurt dat binnen een 'ecosysteem' van bedrijven met een gemeenschappelijke interesse in AI, bijvoorbeeld van toeleveranciers en afnemers in een zelfde sector. Denk aan Brainport Industries, een netwerk van hoogtechnologische bedrijven. ASML van zijn toeleveranciers dat deze hun informatiestromen delen, en zij eisen dat op hun beurt weer van h n leveranciers. Gezamenlijk kunnen ze die dan inzetten om de 'collectieve intelligentie' te verhogen. Een ander lichtend voorbeeld van clustersamenwerking is de agrotechnologie. Deze sector gaat van oudsher al transparant om met zijn data. Neem bijvoorbeeld de productieketen van paprika s. Via vision technologie, het constant meten van paprika s terwijl deze groeien en rijpen, weten we precies wanneer elke individuele paprika het beste geplukt kan worden. Door die data te combineren met gegevens over de zuurtegraad van de grond en het weer, kan een paprika zo effici nt mogelijk geteeld worden. En delen groothandel, transport en supermarkt deze data, dan weten ze precies welke paprika voorin de schappen moet komen voor de snelste verkoop. Dit voorkomt onnodig bederf en levert keiharde euro s op omdat meer paprika s goed blijven en dus te verkopen zijn.
Lees meer

In crypto betalen uit veiligheid

Dankzij de achterliggende blockchain technologie is betalen met cryptomunten vooral veilig, zegt directeur Tammo Peters van SEO bedrijf Proseo. En daarom accepteert de ondernemer uit Lisse cryptomunten per onmiddellijk als betalingsmiddel. Primeur in de SEA en SEO branche, claimt het bedrijf. Op de beurspagina van Europese zakenkranten wordt sinds begin dit jaar al voorspeld dat de hype rond digitaal geld afloopt, dat we bitcoin moe zijn, maar in de vele crypto communities zijn ze van het tegendeel overtuigd. En ook Tammo Peters van Proseo denkt dat de huidige technologische stand van zaken pas het begin van een lange weg richting toekomst is. Bitcoin en neo omarmen Zeker waar het de mogelijkheden van blockchain betreft, al zijn ook de bitcoins en neo s van deze wereld niet meer weg te denken , aldus Peters. Recente aandacht voor digitaal geld focust zich vooral op de bitcoin als beleggingsobject en op die soms sterk fluctuerende koersen. Daardoor is de betrouwbaarheid en veiligheid van het betaalmiddel wat op de achtergrond komen te staan. Niet terecht, denken wij. Als zoekmachine marketing bedrijf volgen we nieuwe technologie natuurlijk op de voet. Vanuit die gedachte is het niet meer dan logisch dat we bitcoin en neo als betaalmiddel accepteren en omarmen. En later, als de markt daarom vraagt, wellicht ook andere digi munten. lees ook top 5 cryptocurrencies nader belicht Alleen klanten van Proseo die hebben aangegeven in crypto te willen betalen, krijgen voortaan hun rekeningen naast in good old euro s in digitaal geld. Voor cli nten die alles bij het oude willen laten, verandert er niets. En het financi le risico van die geregeld onstuimig dalende wisselkoersen? Dat risico lopen we inderdaad , beaamt Tammo Peters. Maar de koersen kunnen net zo goed stijgen, dat gebeurde immers ook al vaak. Dan verandert het risico in een voordeel voor ons als bedrijf. Helderheid voorop De waarde van bitcoin en neo wordt bepaald aan wat de grootste exchange die dag als koers aanhoudt. Helderheid voorop. Om die laatste reden worden klanten die met digitaal geld willen betalen gescreend. Zeker als het nieuwe contacten van Proseo betreft. Want ook hier gaat de niet altijd even positieve slagschaduw de bitcoin vooruit. Tammo Peters Er zou veel crimineel geld achter de cryptomunten schuilgaan, zo werd aanvankelijk gesteld. We nemen als bedrijf natuurlijk geen enkel risico en stellen ons wallet adres alleen beschikbaar voor bedrijven en organisaties die helemaal ok zijn bevonden, we hanteren daarvoor een checklist. Particulieren laten we sowieso voorlopig buiten dit crypto betaal verhaal. Relatief koersvast Proseo heeft voorlopig bitcoin en neo uitverkozen, omdat die twee relatief koersvast zijn gebleken. Althans, vergeleken met veel andere digitale munten. Blijvertjes in de tsunami van inmiddels meer dan 1500 digitale valuta, zo menen positief ingestelde experts. En ook Tammo Peters gelooft in dit crypto duo. Ik heb ze zelf ook gekocht, ben halverwege vorig jaar ingestapt. Niet met grote aantallen of uit beleggingsoverwegingen, maar omdat ik als directeur van Proseo vinger aan de pols van nieuwe technologie wil houden. Terwijl Google vanaf volgende maand advertenties voor cryptovaluta weert en Facebook en Twitter vergelijkbare sancties voorbereiden, verwacht Tammo Peters juist een positieve marketing flow van zijn digitale betaling initiatief. Wanneer je als bedrijf deze relatief nieuwe currency als betaalmiddel accepteert, ben je voor de op internet zeer actieve crypto communities gewoon heel erg ok , vertelt de Proseo directeur. Hetzelfde geldt voor bedrijven die ns met bitcoin en neo betalen. De vindbaarheid van je website groeit mee met je populariteit. Zoekmachine optimalisatie dus. Goed SEO nieuws, goed Proseo nieuws.
Lees meer