Nieuws

Komende tijd kun je hier terecht voor al het nieuws
en actualiteiten rondom Financial Systems 2018

Bedrijven blijven kosten cloudmigratie onderschatten

Bedrijven hebben grote ambities om met de cloud flexibeler te worden en de algehele bedrijfsuitgaven te verminderen. Echter verlengen de onrealistische kostenramingen en de onvoorziene complexiteit nog steeds de terugverdientijd van cloudmigraties. Slechts 28 procent van de bedrijven zegt dat cloud volledig is ge ntegreerd in hun organisatie. Het Forrester onderzoeksrapport Maintaining Momentum Cloud Migration Learnings, in juni 2018 uitgevoerd in opdracht van Rackspace, schetst de voortdurende organisatorische focus op het verplaatsen van applicaties en data naar de cloud. 71 procent van de organisaties en IT managers in de Verenigde Staten en Europa, inclusief Nederland, geeft aan dat ze nu meer dan twee jaar bezig zijn met de overstap naar de cloud. Voor 81 procent van de IT managers blijft het migreren van workloads naar een public of private cloud de komende twaalf maanden een hoge prioriteit. Voorspellen van kosten De helft van de organisaties benoemt aanzienlijke kostenbesparing als de belangrijkste drijfveer voor de overstap naar de cloud. Desondanks geeft 40 procent van de bedrijven aan dat de kosten van de migratie hoger uitvallen dan verwacht. Het verschil tussen de begrootte en uiteindelijke kosten is het gevolg van het upgraden of vervangen van verouderde applicaties en systemen. Bij 60 procent van de respondenten vielen deze kosten hoger uit dan verwacht. Complexiteit van uitvoering Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven massaal een aantal technische en niet technische interne belemmeringen onderschatten. Zo blijken tijdens het plannen en het uitvoeren kwesties rond databeheer, workload management in de cloud en strategie voor de transformatie de meest aangehaalde uitdagingen (40%, 34% en 31% respectievelijk). Respondenten in de post migratie fase benoemen als grootste uitdagingen een gebrek aan adequate opleiding voor gebruikers, culturele weerstand tegen cloudmigratie en ontoereikende change managementprogramma s (respectievelijk 44%, 37% en 36%). Het waarmaken van de visie Om migratie uitdagingen te minimaliseren en de realisatie te versnellen, hebben bedrijven behoefte aan een duidelijke strategie die business en IT verbindt. Het gebrek aan een strategische visie wordt door 58 procent van de respondenten aangehaald als een probleem, in zowel de aanloop naar als tijdens de cloudmigratie. In een reactie op het onderzoeksrapport stelt Adam Evans, directeur Professional Services bij Rackspace "Cloud is de motor van de digitale transformatie en een kritische factor voor innovatie, kostenreductie en het verbeteren van de klantervaring. Terwijl de meeste organisaties de cloudmigratie positief zijn begonnen, heeft naar mijn mening de meerderheid de grootte van de aanhoudende uitdaging onderschat."
Lees meer

‘Disruptive digital transformation? Bullshit!’

Logge olifanten laten dansen, dat valt nog niet mee! Gijs van Wulfen praat er 4 oktober in De Loods Nijkerk over tijdens Financial Systems, h t ICT Innovatie Event van 2018. Vooral grote bedrijven zijn maar moeilijk in beweging te krijgen , vertelt hij tijdens zijn workshop Innoveren, hoe doe je dat? Want daar gaat het vooral om vandaag geld verdienen. Terwijl de vraag wat moeten we morgen gaan doen? , naar de achtergrond verschuift." Van Wulfen is al jaren een grote naam in de wereld van innovatie. In 2013 werd hij door LinkedIn benaderd om zijn idee n over innoveren op het social media platform te delen. In een selecte groep van 140 influencers met grote namen als Barack Obama en Richard Branson. Vorig jaar werd Het Innovatie Doolhof, van de hand van diezelfde Van Wulfen, managementboek van het jaar. Zijn blogs worden door 300.000 volgers wereldwijd gelezen. Opstijgen Je krijgt alleen nieuwe idee n als je nieuwe inzichten hebt , is zijn overtuiging. Vlucht toch eens uit die operational excellence modus! Startups hebben die nieuwe idee n al, de essentie is hetzelfde. Maar een groot vliegtuig heeft natuurlijk meer brandstof nodig om op te stijgen dan een kleintje. Tijdens zijn presentatie zal Van Wulfen over de door hem in 2006 ontwikkelde FORTH Innovation Method praten. Waarbij hij het moeizaam opstarten van innovatie weet te vergemakkelijken. Dan wordt er gesproken over disruptive digital transformation , grijnst Van Wulfen. Iedereen knikt ja, maar heeft geen flauw idee waarover het eigenlijk gaat. Bullshit! Uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van alle organisaties op effectieve wijze met innovatie van start gaat. Omdat gedeald moet worden met korte termijn denken, met een chaotisch proces, met diepgewortelde bedrijfseigenschappen, met moeite om in hoofd en hart van de klant te kruipen, met gebrek aan steun van collega s om die innovatie tot een succes te maken. Vluchtelingenkamp Zijn FORTH Innovation Method is inmiddels wereldwijd door bedrijven en organisaties geadopteerd. Zo benutte de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR de FORTH Innovation Method om een vluchtelingenkamp in Oeganda op te zetten. Ik reis de wereld over voor lezingen en trainingen , vertelt Van Wulfen. Zo was ik afgelopen juni nog in Japan. Gijs van Wulfen verklapt niet alles wat hij op Financial Systems gaat vertellen. Maar de van oorsprong bedrijfseconoom belooft dat het een op de praktijk gerichte workshop wordt, waarin drie innovatiemodellen de revue passeren. Elk daarvan gericht op bedrijven van verschillende omvang. En vooral geen ingewikkelde termen, niet moeilijk doen om toch maar vooral interessant te lijken... Bedrijven innoveren pas als niks doen een groter risico vormt , zegt Van Wulfen. Dus als ze bang zijn iets te missen, blockchain bijvoorbeeld. Nu motten we wel , dat idee. Mijn innovatiemodellen bewijzen dat het anders kan, dat het anders moet.
Lees meer

MKB-ondernemers kunnen tempo digitalisering niet meer bijhouden

Het wordt steeds moeilijker voor Nederlandse bedrijven om het huidige tempo van de digitalisering te blijven volgen. Minder dan de helft (46 procent) van de MKB bedrijven houdt de ontwikkelingen op technologisch gebied nog bij. In 2016 was dat nog 58 procent. Dit is n van de uitkomsten van de MKB Barometer, een onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen het MKB, ge nitieerd door Exact, leverancier van financi le en ERP software. Technologische tweedeling De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat we moeten uitkijken voor een technologische tweedeling in de economie , stelt Jarno van Hurne, Solution Marketing Director bij Exact. Aan de ene kant heb je IT bedrijven die soms jaren vooroplopen in ontwikkelingen, aan de andere kant de ondernemers die door de technologische bomen het bos niet meer zien. Er is een steeds groter gat tussen de voorhoede van de technologische revolutie en de bedrijven die van huis uit niet gespecialiseerd zijn in IT; en dat terwijl hier juist concurrentievoordelen te halen zijn. Openstaan Bedrijven zien wel het belang in van digitalisering zes op de tien ondervraagden verwacht dat technologische ontwikkelingen de komende drie jaar een grote impact gaan hebben op de bedrijfsvoering. Daarnaast verwacht 22 procent dat hun bedrijf over vijf jaar alleen nog kan bestaan als ze hun bedrijfsmodel radicaal veranderen; in 2016 was dat nog maar 13 procent. Flexibiliteit Jarno van Hurne Als IT sector is dit een teken dat we onze klanten pragmatischer moeten helpen bij het inzetten van technologie. Er kan vaak al veel meer dan er daadwerkelijk wordt toegepast. IT bedrijven zullen aan de ene kant moeten blijven inzetten op innovatie, maar tegelijkertijd ook organisaties moeten helpen om deze toe te passen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Om ondernemers te helpen de digitalisering behapbaar te maken, lanceert Exact een nieuwe podcast Exact Tech Talks. Hierin deelt Jarno van Hurne tips om te bepalen welke technologie voor ondernemers belangrijk is om in de gaten te houden en hoe ze deze vandaag nog kunnen inzetten om hun bedrijf vooruit te helpen. De aflevering Ondernemer laat je niet gek maken door IT, staat nu online.
Lees meer

Factureren meest, onkostendeclaraties minst gedigitaliseerd

Nederlandse bedrijven versturen beduidend vaker digitale facturen 64% in 2018 tegen 53% in 2017. Hoe is het gesteld met de digitalisering in de Nederlandse bedrijven? Kantar TNS heeft vorig jaar in opdracht van Visma Software voor het eerst de situatie in het midden en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt in kaart gebracht. Dat leidde tot de publicatie van de Visma Digitaliseringsindex 2017. Ook dit jaar is de mate van digitalisatie van ondernemend Nederland aan een onderzoek door Kantar TNS onderworpen. Welke ontwikkelingen zien we? En zijn ze in lijn met de verwachtingen? Ruim de helft van de bedrijfsprocessen (56%) is in 2018 gedigitaliseerd. Vergeleken met 2017 is er weinig veranderd toen was dit 54%. In het midden en kleinbedrijf zien we deze lijn terug, de mate van digitalisering gaat van 52% vorig jaar naar 55% dit jaar. Bij de grotere bedrijven blijft de situatie nagenoeg gelijk. De verwachtingen zijn weer positief. Tegen 2021 zal in totaal 73% van de processen digitaal verlopen, zo denken Nederlandse bedrijven. Vorig jaar was dit 71%. Grote organisaties verwachten dat 81% gedigitaliseerd zal zijn. Kleinere organisaties zijn opnieuw iets behoudender, met 71%. Daarmee verschillen hun verwachtingen niet veel ten opzichte van 2017. Factureren meest, onkostendeclaraties minst gedigitaliseerd Nederlandse bedrijven versturen beduidend vaker digitale facturen 64% in 2018 tegen 53% in 2017. Het is anno 2018 het meest gedigitaliseerde proces. In 2017 was er nog een flink verschil tussen het mkb (52%) en de grootzakelijke markt (60%), dat is nu vrijwel verdwenen. Bijna een derde van de processen voor onkostendeclaratie gaat in 2018 digitaal 31%. Dat was in 2017 met 23% bijna een kwart. In de grootzakelijke markt gebeurt dit meer dan twee keer zoveel als in het mkb, met 52% versus 25%. Een veelgenoemde reden om het bij handmatig declareren te houden, is het beperkte aantal declaraties. Minder animo verdere digitalisatie Een vierde van de bedrijven zegt meer processen te willen automatiseren. Vorig jaar was dat nog 30%. In de industrie (29%) en de handel (31%) zijn de ambities het grootst, in de overheid non profit het kleinst (10%). Op de vraag welke processen bedrijven nog zouden willen digitaliseren, is het meest gegeven antwoord de (kwaliteit) van de productie. Evenals vorig jaar noemen bedrijven als grootste uitdaging naar digitale transitie veiligheid, privacy en cybercrime. Net zoals in 2017 denkt het merendeel van de bedrijven (41%) dat de meeste ondernemingen in ons land nog aan het begin van de digitalisatie staan. 43% verwacht dat over vijf jaar alle processen bij de meeste bedrijven volledig geautomatiseerd zullen zijn. Dit is in lijn met de verwachtingen van vorig jaar (41%). Het onderzoek is in april 2018 gehouden onder 200 CEO s, CFO s en eindverantwoordelijken voor de financi le administratie bij mkb en grootbedrijf. De uitkomsten per categorie zijn gewogen. Het hele onderzoek is via deze link te downloaden.
Lees meer

Financiële software en ERP-systemen nog niet vaak uit cloud

64 procent van de Nederlandse organisaties met meer dan vijftig medewerkers betrekt softwareoplossingen uit de cloud. Het onderwijs is de absolute koploper als het gaat om Software as a Service (SaaS). Maar liefst 93 procent van de onderwijsorganisaties maakt gebruik van een of meerdere SaaS oplossingen, gevolgd door overheidsinstellingen (68%) en zorgorganisaties (66%). Dit blijkt uit een marktanalyse van Computer Profile, specialist in data driven marketing, waarbij ruim 6.000 beslissers van Nederlandse organisaties met meer dan vijftig medewerkers zijn ondervraagd. De penetratiegraad van SaaS oplossingen is in het onderwijs zo hoog doordat de online leeromgevingen en leerling administratiesystemen waar vrijwel alle scholen tegenwoordig gebruik van maken, nagenoeg allemaal in de publieke cloud draaien. De transportsector blijft met 47 procent het verst achter als het gaat om SaaS oplossingen. Ten opzichte van een jaar eerder telt de transportsector wel een groei van 10 procentpunten. De transportsector is hiermee overigens geen uitzondering, in alle sectoren stijgt de penetratiegraad van SaaS oplossingen. Over alle branches en sectoren heen is de penetratiegraad gestegen van 58 procent in 2017 naar 64 procent nu. Toepassingsgebieden Het grootste deel van alle software oplossingen betreft HR applicaties en toepassingen voor kantoorautomatisering (beide 24%). Verticale toepassingen, zoals online leeromgevingen voor het onderwijs, software voor zorgorganisaties en automatiseringsoplossingen voor lokale overheden, zijn goed voor 13 procent van de als SaaS afgenomen oplossingen. Financi le software en ERP systemen daarentegen worden met respectievelijk 5 en 4 procent nog vrij beperkt uit de cloud afgenomen. Leveranciers van cloud toepassingen Als het gaat om de leveranciers van SaaS oplossingen, zien we de bekende namen terug die een sterke marktpositie bekleden op de toepassingsgebieden HR en kantoorautomatisering. Microsoft is met 33 procent de meest voorkomende leverancier van software uit de cloud. Het gaat hierbij vooral om Office365, SharePoint en Exchange. De plekken twee tot en met vier worden ingenomen door RAET, AFAS en ADP, drie partijen die een sterke positie hebben op het gebied van HR toepassingen. Schoolmaster is op de vijfde plaats de best scorende partij als het gaat om branchespecifieke software voor het onderwijs. Salesforce op plek zes mag zich koploper noemen op CRM oplossingen uit de cloud.
Lees meer

Internet of Things: De wereld ondergaat een metamorfose

De wereld verandert. The Internet of Things zorgt voor andere machtsverhoudingen, doet gevestigde instanties en organisaties wankelen.... Rob van Kranenburg spreekt er onthullend over op Financial Systems 2018. Spreker Rob van Kranenburg heeft zijn weg in de digitale jungle, thema van innovatie event Financial Systems, al lang en breed gevonden. Tijdens zijn masterclass The Internet of Things vertelt hij financials hoe onze digitale toekomst eruit ziet. Een toekomst die, heel voorzichtig uitgedrukt, verrassend is. Het is een compleet nieuwe wereld, een nieuwe wijze van zijn. Waarbij data dan weer het nieuwe goud is, waarmee alles kan. Tot en met extreme personalisering. Klinkt wat vaag, The Internet of Things? Tsja, als mensen d t zeggen, dan maak ik me pas cht zorgen , reageert Van Kranenburg vanuit zijn woonplaats in het Belgische Gent. Geen publiek debat Er is ook helemaal geen publiek debat over die digitale data toekomst. Niet geweest, niet nu, niet straks. Terwijl er zo vreselijk veel gebeurt. En niet over zoveel jaar, ergens in een verre toekomst. Nee, daar wordt nu al aan gewerkt. Straks drink je een fles bier en denkt Hmm, had best ietsje zoeter gekund! Dan lees je met je smartphone de in de chip opgeslagen data van de fles uit. Voegt digitaal wat extra suiker toe. Slaat die gegevens weer op en bestelt vervolgens vijf of tien flessen van dat door jou zelf aangepaste specifieke bier bij je leverancier. Allemaal met een paar simpele drukken op de toetsen van je telefoon. The Internet of Things. Alles kan en doen met data. Narcisme millennial Bedrijven als Unilever zijn zo al bezig, weet Van Kranenburg. De nieuwe wereld is transparant, het narcisme van de millennial wordt gemeengoed. En grote veranderingen? Die zijn eigenlijk van alle tijden. Van Kranenburg noemt de brandstapel. Rond het jaar 1500 heel gewoon. Hij wijst erop dat overheden met hun macht in staat zijn informatieverspreiding heel lang tegen te houden. De drukpers is van 1450 , vertelt de data goeroe. Maar de eerste openbare leeszaal in Nederland? Die opende pas in 1918 haar deuren! Dus bijna 500 jaar later werd lezen pas echt breed toegankelijk.
Lees meer

Helft bedrijven heeft financiële processen geautomatiseerd

Automatisering van financi le processen neemt een grote vlucht, gedreven door nieuwe technologie n zoals artificial intelligence, robot process automation, machine learning en chatbots. Dit blijkt uit onderzoek van Capgemini. Het bedrijf ondervroeg 500 senior finance executives in Europa en Noord Amerika. Ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven heeft de individuele processen, zoals het afhandelen van vragen en betalingen, (bijna) volledig geautomatiseerd. Nog eens 66 procent ziet potentie voor volledige automatisering binnen drie jaar. De automatisering kan grote voordelen bieden voor de functie zelf, denken de financi le managers. Volgens 43 procent kan hierdoor de financi le functie getransformeerd worden van 'scorekeeper' naar een strategische business partner. Een ander groot voordeel ligt bij de klanten. Zes op de tien respondenten verwacht dat automatisering hun bedrijf helpt de klantervaring te verbeteren. Acht op de tien bedrijven met een hoog niveau van automatisering, zegt dat het gehele bedrijf een automation strategie nastreeft. Tegelijkertijd zegt 51% dat automatisering op bedrijfsniveau wordt geleid door een toegewijd team.  
Lees meer

‘Inzichten uit data analyses vaak genegeerd’

Nederlandse CEO s zetten nieuwe technologie n vooral tactisch in en in veel mindere mate strategisch. Met de investeringen die de bedrijven doen in technologie willen zij vooral acute oplossingen bieden voor de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Anders dan bij buitenlandse ondernemingen ligt aan de investeringen in beperkte mate een strategisch plan ten grondslag dat op de lange termijn gericht is. Nederlandse CEO s willen bovendien op de korte termijn rendement terugzien van de investeringen die zij in nieuwe technologie n doen. Dit blijkt uit de jaarlijkse CEO Outlook van KPMG, een onderzoek onder 1.300 CEO s in elf landen, waaronder Nederland. Bij 60 procent van de Nederlandse bedrijven blijken de technologie investeringen tactisch van aard te zijn en vooral gericht op de korte termijn. Bijna 90 procent geeft bovendien aan dat de leiding van de onderneming een onverklaarbare drang heeft om op korte termijn inzicht te krijgen in het rendement van alle investeringen , zegt Rob Fijneman, CEO van KPMG en Head of Advisory. Fijneman Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bijna 60 procent van de Nederlandse bestuurders aangeeft in het verleden veel geld te hebben verloren door investeringen in de verkeerde, opkomende technologie n. Strategische koers op arbeidsmarkt De tactische inzet van de technologie bewijst volgens Fijneman dat de Nederlandse CEO nog weinig vertrouwen heeft in alle nieuwe mogelijkheden die de digitalisering biedt. Fijneman Op terreinen waar hij wel bekend is, kiest hij duidelijk voor een heel andere aanpak. Zo zien we dat hij op de arbeidsmarkt zeer proactief en strategisch opereert. Bijna 75 procent van de Nederlandse CEO s anticipeert bij het aannemen van nieuwe mensen op de koers die de onderneming gaat varen. Daarbij hoort ook een flexibele organisatie. Ruim 75 procent van de bestuursvoorzitters geeft aan dat flexibiliteit de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen groeien. Dat betekent dat bij veel bedrijven het roer volledig om moet. Toch is slechts de helft van de bestuursvoorzitters ervan overtuigd dat het huidige management zich voldoende bewust is van de maatregelen die nodig zijn en in staat is om de noodzakelijke transformatie te leiden. Nog weinig vertrouwen in data analyses Het gebrek aan vertrouwen van de CEO in nieuwe technologie uit zich ook in het gebruik van data analyses en de mogelijkheid om op basis van deze gegevens beslissingen te nemen. Fijneman Van de Nederlandse CEO s geeft 80 procent aan minder vertrouwen te hebben in dit soort predictive analytics om besluitvorming op te baseren dan in het gebruik van historische gegevens. Ruim de helft van de Nederlandse CEO s geeft aan de afgelopen drie jaar de inzichten uit data analyses genegeerd te hebben omdat deze haaks op de eigen inzichten of intu tie stonden. Toch is de Nederlandse bestuursvoorzitter minder geneigd terug te vallen op het eigen onderbuikgevoel dan zijn buitenlandse collega. Internationaal heeft 70 procent inzichten uit data analyses de afgelopen drie jaar genegeerd. Beperkte rol CEO bij privacybescherming Niet meer dan 40 procent van de onderzochte CEO s vindt dat de organisatie goed voorbereid is op mogelijke aanvallen van cybercriminelen en in staat is deze te identificeren. Toch geeft ruim 80 procent van de Nederlandse CEO s aan dat een gedegen strategie om cybercriminaliteit te voorkomen essentieel is om vertrouwen van de verschillende stakeholders te blijven houden. Fijneman Opvallend is dat de CEO hierin een beperkte rol voor zichzelf ziet. Slechts n op de drie bestuursvoorzitters beschouwt de bescherming van klantgegevens als n van de belangrijkste, persoonlijke verantwoordelijkheden om ook op de lange termijn groei van het aantal klanten te kunnen realiseren. Dat betekent dat de druk op de bedrijven om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving die eind deze week van kracht wordt nog altijd groot zal zijn.  
Lees meer

Doe mee aan onderzoek Financial Systems (4 min) & Win gratis e-learning

Graag nodigen wij u uit voor een onderzoek over de inzet van software en technologie door financi le professionals. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van Financial Systems 2018, h t ICT innovatie event voor financials. >>> Doe nu mee aan de survey (4 minuten) <<< Onder de deelnemers verloten wij in juni twee keer een jaar gratis e learning voor financials bij Alex van Groningen. De resultaten van het onderzoek worden anoniem in juni en juli gepubliceerd op FM.nl en Controlling.nl. Uiteraard bent u van harte welkom tijdens Financial Systems op 4 oktober 2018. Meld u zich vandaag nog gratis aan met code FM2018 via Financial Systems.nl.
Lees meer

‘MKB mist kansen big data analyse’

Wil het gros van het midden en kleinbedrijf kunnen aansluiten bij de verder versnellende digitalisering van de economie, dan is meer ondersteuning nodig. Van de 150 miljoen euro die het kabinet de komende jaren extra uittrekt voor innovatie, zou daarom minstens 50 miljoen euro specifiek moeten worden ingezet voor het mkb. Dat zegt Leendert Jan Visser, directeur van MKB Nederland, naar aanleiding van een peiling onder 1000 mkb ondernemers op MKBServicedesk.nl. Daaruit blijkt dat bijna een op de vijf inmiddels concreet bezig is met de mogelijkheden van data analyse (Big Data). Nog eens 34 procent verwacht ermee te gaan starten, het merendeel van hen binnen nu en twee jaar. Bijna de helft echter geeft aan er helemaal n et mee aan de slag te gaan. Dat is een veel te grote groep, die in de achterhoede dreigt te komen , aldus Visser. Processen bijsturen met big data Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat bedrijven meer gebruik gaan maken van de kansen van digitalisering en data analyse om zo hun businessmodel en daarmee de Nederlandse economie te versterken. Dankzij Big Data kunnen bedrijven processen nauwkeuriger bijsturen of sneller inspelen op veranderingen in de markt. Het kabinet trekt de komende jaren 150 miljoen euro uit voor extra innovatiemiddelen. MKB Nederland bepleit dat staatssecretaris Mona Keijzer daarvan minstens 50 miljoen euro investeert in innovatie in het mkb; zowel in kennisontwikkeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren, innovatiekrediet, proeffaciliteiten) als in programma s die gericht zijn op de concrete toepassing van bestaande moderne technologie n in de bedrijfsvoering van het mkb, zoals Big Data. Samenwerking met JADS Een goed voorbeeld van zo n toegepast programma is de samenwerking van MKB Nederland en JADS, het data science centre van Tilburg University en de Technische Universiteit in Eindhoven. Samen gaan zij de mogelijkheden van data analyse toegankelijker maken voor kleine en middelgrote ondernemingen, die hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren met de inzichten die hun data opleveren. Uniek is dat MKB Nederland en JADS deze inzichten nu ook voor sectoren en branches gaan ontsluiten, zodat zij kunnen profiteren van elkaars data. Visser Deze nieuwe aanpak moet zichzelf gaan bewijzen, maar kan een nog veel structurelere versterking van de Nederlandse economie betekenen. Een bijdrage van staatssecretaris Keijzer van 50 miljoen euro kan het belangrijke vliegwiel op gang helpen. UITKOMSTEN PEILING MKB SERVICEDESK gehouden in de periode 1 tot en met 25 mei 2018 onder 998 respondenten mkb ondernemers. 18,6% maakt al gebruik van data analyse (vooral in handel en communicatie reclame). Daarvan zegt 50,8% om beter te kunnen sturen (effici ntie) 36,1% om sneller te kunnen inspelen op veranderende behoeften in de markt (ziet kans) 13,1% om de concurrentie te kunnen voorblijven (uit nood). 34,2% wil data analyse gaan inzetten (vooral in handel, communicatie reclame en horeca). Daarvan verwacht 76,4% binnen 2 jaar 18% in 3 5 jaar 5,7% over 6+ jaar . 47,2% gaat geen data analyse inzetten (vooral bouw en handel). Daarvan zegt 16,8% ik zie niet wat het me zou opleveren 22,8% ik wil eerst beter begrijpen wat het inhoudt 60,4% het heeft geen meerwaarde voor m n bedrijf .
Lees meer

Hoe overleef je kantoor?

Japke d. Bouma heeft tips die ze 4 oktober op ICT innovatie event Financial Systems dat in het teken staat van de digitale jungle deelt. Haar workshop Werken doe je maar thuis , tevens de titel van haar nieuwe boek, legt op humoristische wijze de vinger op zere plek. Want thuis, zonder het rumoer van die kantoorjungle, werk je natuurlijk veel effectiever. Concentratie is op kantoor vrijwel onmogelijk , zegt ze. Iedereen toetert maar wat door elkaar, het is er als in een gezellige clubsoos. Een kroegconcept, d t is het. Probeer daar maar eens iets serieus op papier te krijgen. Volgens Japke d. Bouma klooit iedereen maar wat aan op kantoor. Het lijkt er gestructureerd, met targets en jaarplannen, maar de mooiste idee n komen bij toeval tot stand. Het is dus heel vaak van 9 tot 5 uur braaf op je plek zitten. Navelstaren, elkaar in de gaten houden, praten, luisteren. Thuis kan je veel beter nadenken, vrijuit bellen, afspraken maken. Zonder dat je voor de veertiende keer de vakantieverhalen van die veel te hard pratende en zojuist uit n of andere naargeestige Turkse badplaats teruggekeerde collega twee bureaublokken verderop moet aanhoren. Die zogenaamde flexplekken? , vervolgt ze. Zien eruit als het toilet van een passagiersvliegtuig. Maar het voordeel is dan wel weer dat je tenminste nog kan proberen te organiseren dat je niet naast iemand hoeft te zitten die je cht niet kan luchten of zien... Vergaderen? Totaal zinloos, want alles is toch al afgesproken. Maar het is wel nuttig om te kijken hoe de vlag er bij heel veel collega s bij hangt. De meeste klachten krijgt Bouma van lezers over de baas , zegt ze. Probleem is dat veel leidinggevenden niet geschikt zijn voor hun functie. Maar dat k n ook bijna niet, als je ziet wat mensen allemaal van hun baas verwachten. De meeste chefs durven personeel niet vrij te laten, hoort Bouma van haar lezers. Dus dan gaan ze eisen dat je op je plek moet blijven zitten. Omdat ze denken dat leidinggeven betekent je in de gaten houden. Wat volgens Bouma veel beter werkt de ochtendmens begint om zes uur met zijn werk en kapt er twee uur s middags mee. En de avond of nachtmens start vlak voor middernacht en duikt zes uur s ochtends haar of zijn bed in. En werk in godsnaam af en toe thuis, dat is echt veel beter voor iedereen! Japke d. Bouma kan het weten. Ze maakt al ruim 20 jaar deel uit van de redactie van kwaliteitskrant NRC, is er eindredacteur, heeft een wekelijkse column. Nu werkt ze, lucky woman, veel vanuit huis. Ze noemt het op de krant , als ze in Amsterdam werkt. Geen kantoor. Want kantoor is voor veel mensen de hel, zo heeft ze ondervonden uit reacties op haar columns. Haar eigen collega s vindt ze heel leuk, zegt ze. Maar veel mensen zijn natuurlijk niet zo gelukkig. Hoe overleven z j de hel van kantoor? Hoe overleef je de herrie van je collega s, haal je nou wel of geen koffie voor ze... En hoe hou je een goede presentatie, hoe verover je een fijne flexplek? Nog een paar praktische tips van rockstar, goeroe, auteur en kantooramazone Japke d. Bouma als je meer salaris wil, vraag dan juist om m nder geld. Dan komt de boodschap misschien eindelijk w l eens aan. Bovendien, wie om meer zeurt, krijgt dat toch nooit... Seksuele relatie met iemand van kantoor? Niet aan beginnen! Creatief met elkaar omgaan op de hei, tijdens het bouwen van een brug over een beekje in de Ardennen of gedurende het gezamenlijk hoeden van schapen, het in groepsverband leren koken? Zeker doen. Maar verwacht niet dat het iets oplevert. Het samen doorstaan is al heel wat. In haar vorige boeken besprak ze kantoorclich s. Daardoor is ze wel wat cynischer geworden, bekent ze. Want de lijst met woorden en begrippen waar mensen zich aan ergeren, wordt almaar langer, lezers sturen me steeds nieuwe tips. Het uitrollen van concepten Bijvoorbeeld. Zeg maar het nieuwe doorpakken. Of, nog erger een spannend traject ingaan. Hoezo spannend? In een auto over een bergkam van de Himalaya scheuren, d t is spannend. Maar heus niet met die saaie eikels op kantoor voor je uit zitten te staren. Passie tonen , ook zoiets. Hoezo passie? Dat doe je thuis maar, in de slaapkamer. Iemand in zijn kracht zetten, de regie pakken. Als iemand d t tegen je zegt, moet je reageren met doe het lekker zelf. Dan kan ik even doorwerken.
Lees meer

Kunstmatige intelligentie: 5 tips hoe u meer rendement op AI kunt behalen

Er wordt wel gezegd dat er rond 2020 computers zullen zijn die de kracht van het menselijke brein evenaren of zelfs overtreffen. Computersystemen kunnen nu al veel beter dan mensen grote hoeveelheden data tot zich nemen en hieraan inzichten te ontlenen. Denk alleen al aan de zoekmachine van Google, die zoekresultaten presenteert op basis van 'machine learning'. Maar ook middelgrote en kleine organisaties kunnen zelflerende en voorspellende systemen gebruiken. Ook uw organisatie kan profiteren van kunstmatige intelligentie. Hoe? Vijf aanbevelingen. 1. Een strategie met AI Kunstmatige intelligentie niets voor uw bedrijf? Onzin. Waarschijnlijk maakt u al gebruik van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, oftewel AI). Als afnemer van de producten en diensten van pioniers als Google en Facebook, om te beginnen met elke zoekopdracht die u in intikt bij Google voedt u het AI systeem van de zoekgigant. Maar u gebruikt AI vermoedelijk binnen uw eigen bedrijf, om uw eigen bedrijfsvoering te verbeteren. Denk alleen al aan de spamfilters in uw mailprogramma, die na verloop van tijd steeds beter worden. Een flauw voorbeeld misschien, maar het geeft wel aan dat kunstmatige intelligentie nu breed wordt toegepast. Handschriftherkenning, gezichtsherkenning, spraaksystemen en navigatiesystemen voor al dan niet zelfrijdende auto's allemaal maken ze gebruik van het vermogen van computersystemen om steeds beter patronen te herkennen in data. Soms merkt u er niets van (bij zelflerende systemen), soms moet u een handje helpen en de algoritmen waarop het systeem draait verbeteren. Bedrijven die in hun strategie al rekening houden met de mogelijkheden die AI biedt, profiteren daarbij het meest. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van het bekende bureau McKinsey onder 3.000 topmanagers. In een artikel op basis van dit ondrzoek in de MIT Sloan Management Review geven de auteurs een (al wat ouder) voorbeeld van het Noorse mediabedrijf Schribsted Media, dat een krant met advertenties heeft omgebouwd tot een online marktplaats waar mensen advertenties op maat krijgen op basis van hun zoek en klikgedrag. Een aansprekender voorbeeld is misschien het de appartementensite Airbnb, dat appartementen zonder wifi verbinding voorziet van een aansluiting, aangezien dan een veel hogere huur kan worden gevraagd. Een grote operatie, die stapsgewijs moet worden doorgevoerd. Waar te beginnen? Door huurcontracten door te spitten, kan Airbnb voorspellen waar een wifi aansluiting tot de grootste huurverhoging rechtvaardigt en waar nieuwe aansluitingen moeten komen. 2. Minder kosten en meer opbrengsten met AI Voorzover bedrijven AI bewust inzetten, dan maar al te vaak om kosten te besparen, stelt het onderzoek van McKinsey, terwijl AI er juist toe kan bijdragen tot hogere opbrengsten. Die stelling is waarschijnlijk aanvechtbaar, wel is het zo dat AI zowel aan de kosten als aan de opbrengstenkant waarde kan hebben, vaak zelfs beide tegelijk. Kostenbesparingen liggen vaak op het vlak van risicomanagement. AI kan een rol spelen om externe risico's beter in kaart te brengen. Denk aan de kredietportefeuille van een bank. Een 'bot' kan die doorspitten, en patronen herkennen om bestaande modellen over kredietwaardigheid te toetsen. Zodoende kan een bank steeds beter voorspellen wanneer een faillissement dreigt bij een klant. AI kan ook worden ingezet om interne risico's te beperken. Om fraude tegen te gaan, bijvoorbeeld, door verdachte transacties op te sporen. Bij fraude kan een bot beter controle uitoefenen dan mensen dat kunnen een geautomatiseerd controlesysteem kan tenslotte een hele dataset van transacties doornemen, waar mensen slechts een steekproef kunnen nemen. Opbrengsten kunnen makkelijk worden verhoogd met AI, zeker als het gaat om directe opbrengsten uit verkoop. Zogeheten Recommendation Engines bieden hier uitkomst. Amazon werkt er sinds jaar en dag mee "Customers who bought this, also bought....". Facebook, LinkedIn, Netflix en Spotify zetten ook graag in Recommendation Engines. Door van iedere klant en van elk product karakteristieke kenmerken te verzamelen en bovendien ook van elke klant te onthouden wat die in het verleden heeft gekocht, kan een Recommendation Engine voorspellen waar iemand in ge nteresseerd in zal zijn. Het wordt steeds makkelijker en goedkoper een Recommendation Engine te (laten) bouwen, installeren en onderhouden. In principe kunnen alle ondernemingen die zich richten op consumenten Recommendation Engines nu al met succes inzetten om de verkoop te bevorderen en cross en upselling te stimuleren. Een vergelijkbare toepassing is de chatbot. Een chatbot is software die zelfstandig acties uitvoert. Vaak stemgestuurd, zoals de chatbot in een slimme speaker zoals Alexa (van Amazon). Je kunt een chatbot ook zien als een kunstmatige beheerder van een databank. Een chatbot vraagt data op uit een databank en voegt data toe, meestal op basis van interacties met mensen. Computerpionier Alan Turing had een chatbot in gedachten toen hij (in de jaren dertig al!) zijn bekende Turingtest opstelde een test om aan de hand van een vraag en antwoordspel te bepalen of een machine intelligent is. Chatbots kunnen vragen die mensen stellen beantwoorden door eerder verzamelde data te analyseren. Het is niet zo moeilijk om toepassingen te verzinnen voor chatbots. Denk aan een chatbot als vervanging van de bekende 'beslisboom' waar klanten vaak doorheen moeten wanneer ze opbellen bijvoorbeeld, en zich dan door een keuzemenu moeten worstelen 'als u een technische vraag heeft, kies dan 1' en 'heeft u een vraag over uw rekening, kies dan 2', enzovoorts. Met een chatbot in dit geval een chatbot met stemherkenning zou dat makkelijker en prettiger moeten kunnen. Ook de medewerkerstevredenheid zal waarschijnlijk stijgen met zo'n bot, aangezien mensen minder vervelende telefoontjes hoeven af te handelen. Nog een voordeel is dat een bot vaak ook aan 'de achterkant' waarde bewijst, door gegevens over de interactie met klanten op te slaan. Zo kunnen belangrijke data worden verzameld. Met een goede chatbot is het mogelijk om n opbrengsten te verhogen n kosten te besparen. 3. Garbage in, garbage out AI kan worden ingezet om data te duiden, trends te signaleren en toegevoegde waarde leveren met analyses, prognoses en advies. Maar er geldt ook, zoals dat in de automatiseringswereld heet 'garbage in, garbage out'. Onvolledige, inconsistente, corrupte of gedupliceerde data kunnen leiden tot onzuivere uitkomsten. Hapklare, makkelijk analyseerbare en consistente data zijn een vereiste. Mede dankzij de voortdurende technologische vooruitgang lees de toenemende opslag en rekencapaciteit van computers en de voortdurende verbeteringen van software kan dat steeds beter. Eenvoudig is het alleen niet vaak moet niet alleen informatie uit het ERP en of CRM systeem worden getrokken, maar ook met informatie van Facebook en andere externe bronnen. Uiteraard moeten ook AI tools die zijn bedoeld om analyses te maken en beslissingen te ondersteunen goed werken. Maar dat is meestal niet het probleem. De data waarop ze zich moeten baseren deugen vaak niet. 4. Kunstmatige intelligentie vereist intelligent personeel En dan de mensen zelf. Wie kan er het beste met een AI systeem omgaan? Om te beginnen begenadigde data analisten. Soms zal de data analist een veredeld programmeur zijn, met zowel technische als statistische kennis. Want technische kennis alleen is niet genoeg. Je hebt ook mensen nodig die statistisch onderlegd zijn en bedreven in het opstellen, interpreteren en toetsen van analyses om inzicht te krijgen in allerlei data van binnen en buiten het bedrijf. Ook zijn mensen met een meer bedrijfseconomische kijk op de zaken nodig. Vaak zal het eerder iemand zijn met een bedrijfskundige of bedrijfeconomische achtergrond en die objectief, betrouwbaar, nuchter en cijfermatig is ingesteld. Iemand die zich afvraagt hoe kunnen we 'benchmarken' hoe goed ons bedrijf presteert ten opzichte van concurrenten? Of, als het gaat om fraudedetectie hoe vind je in de hooiberg van big data met een slim algoritme verdachte transacties? Als het gaat om mensen met een financi le achtergrond, zullen het eerder business controllers zijn dan financial controllers. Niet alleen mensen die erop toezien dat de cijfertjes kloppen en het rapport op tijd af is, in elk geval. Maar juist mensen die de samenwerking zoeken met andere afdelingen en communicatief vaardig zijn. 5. Kies een ecosysteem Probeer niet zelf het wiel uit te vinden, beveelt het onderzoek van McKinsey aan. Leer van anderen, en zorg dat zij van jou kunnen leren. Kortom draag ertoe bij dat er kennisuitwisseling plaatsvindt over AI. Vaak gebeurt dat binnen een 'ecosysteem' van bedrijven met een gemeenschappelijke interesse in AI, bijvoorbeeld van toeleveranciers en afnemers in een zelfde sector. Denk aan Brainport Industries, een netwerk van hoogtechnologische bedrijven. ASML van zijn toeleveranciers dat deze hun informatiestromen delen, en zij eisen dat op hun beurt weer van h n leveranciers. Gezamenlijk kunnen ze die dan inzetten om de 'collectieve intelligentie' te verhogen. Een ander lichtend voorbeeld van clustersamenwerking is de agrotechnologie. Deze sector gaat van oudsher al transparant om met zijn data. Neem bijvoorbeeld de productieketen van paprika s. Via vision technologie, het constant meten van paprika s terwijl deze groeien en rijpen, weten we precies wanneer elke individuele paprika het beste geplukt kan worden. Door die data te combineren met gegevens over de zuurtegraad van de grond en het weer, kan een paprika zo effici nt mogelijk geteeld worden. En delen groothandel, transport en supermarkt deze data, dan weten ze precies welke paprika voorin de schappen moet komen voor de snelste verkoop. Dit voorkomt onnodig bederf en levert keiharde euro s op omdat meer paprika s goed blijven en dus te verkopen zijn.
Lees meer

In crypto betalen uit veiligheid

Dankzij de achterliggende blockchain technologie is betalen met cryptomunten vooral veilig, zegt directeur Tammo Peters van SEO bedrijf Proseo. En daarom accepteert de ondernemer uit Lisse cryptomunten per onmiddellijk als betalingsmiddel. Primeur in de SEA en SEO branche, claimt het bedrijf. Op de beurspagina van Europese zakenkranten wordt sinds begin dit jaar al voorspeld dat de hype rond digitaal geld afloopt, dat we bitcoin moe zijn, maar in de vele crypto communities zijn ze van het tegendeel overtuigd. En ook Tammo Peters van Proseo denkt dat de huidige technologische stand van zaken pas het begin van een lange weg richting toekomst is. Bitcoin en neo omarmen Zeker waar het de mogelijkheden van blockchain betreft, al zijn ook de bitcoins en neo s van deze wereld niet meer weg te denken , aldus Peters. Recente aandacht voor digitaal geld focust zich vooral op de bitcoin als beleggingsobject en op die soms sterk fluctuerende koersen. Daardoor is de betrouwbaarheid en veiligheid van het betaalmiddel wat op de achtergrond komen te staan. Niet terecht, denken wij. Als zoekmachine marketing bedrijf volgen we nieuwe technologie natuurlijk op de voet. Vanuit die gedachte is het niet meer dan logisch dat we bitcoin en neo als betaalmiddel accepteren en omarmen. En later, als de markt daarom vraagt, wellicht ook andere digi munten. lees ook top 5 cryptocurrencies nader belicht Alleen klanten van Proseo die hebben aangegeven in crypto te willen betalen, krijgen voortaan hun rekeningen naast in good old euro s in digitaal geld. Voor cli nten die alles bij het oude willen laten, verandert er niets. En het financi le risico van die geregeld onstuimig dalende wisselkoersen? Dat risico lopen we inderdaad , beaamt Tammo Peters. Maar de koersen kunnen net zo goed stijgen, dat gebeurde immers ook al vaak. Dan verandert het risico in een voordeel voor ons als bedrijf. Helderheid voorop De waarde van bitcoin en neo wordt bepaald aan wat de grootste exchange die dag als koers aanhoudt. Helderheid voorop. Om die laatste reden worden klanten die met digitaal geld willen betalen gescreend. Zeker als het nieuwe contacten van Proseo betreft. Want ook hier gaat de niet altijd even positieve slagschaduw de bitcoin vooruit. Tammo Peters Er zou veel crimineel geld achter de cryptomunten schuilgaan, zo werd aanvankelijk gesteld. We nemen als bedrijf natuurlijk geen enkel risico en stellen ons wallet adres alleen beschikbaar voor bedrijven en organisaties die helemaal ok zijn bevonden, we hanteren daarvoor een checklist. Particulieren laten we sowieso voorlopig buiten dit crypto betaal verhaal. Relatief koersvast Proseo heeft voorlopig bitcoin en neo uitverkozen, omdat die twee relatief koersvast zijn gebleken. Althans, vergeleken met veel andere digitale munten. Blijvertjes in de tsunami van inmiddels meer dan 1500 digitale valuta, zo menen positief ingestelde experts. En ook Tammo Peters gelooft in dit crypto duo. Ik heb ze zelf ook gekocht, ben halverwege vorig jaar ingestapt. Niet met grote aantallen of uit beleggingsoverwegingen, maar omdat ik als directeur van Proseo vinger aan de pols van nieuwe technologie wil houden. Terwijl Google vanaf volgende maand advertenties voor cryptovaluta weert en Facebook en Twitter vergelijkbare sancties voorbereiden, verwacht Tammo Peters juist een positieve marketing flow van zijn digitale betaling initiatief. Wanneer je als bedrijf deze relatief nieuwe currency als betaalmiddel accepteert, ben je voor de op internet zeer actieve crypto communities gewoon heel erg ok , vertelt de Proseo directeur. Hetzelfde geldt voor bedrijven die ns met bitcoin en neo betalen. De vindbaarheid van je website groeit mee met je populariteit. Zoekmachine optimalisatie dus. Goed SEO nieuws, goed Proseo nieuws.
Lees meer

Top 5 finance oplossingen per marktsegment

SAP is de meest gebruikte software als het gaat om financi le toepassingen. Van alle Nederlandse organisaties uit het commerci le en publieke domein met meer dan vijftig medewerkers geeft meer dan een kwart (26%) aan dat ze SAP gebruiken. Dit blijkt uit een marktanalyse van Computer Profile, specialist in data driven marketing, waarbij bijna 5.500 beslissers van Nederlandse organisaties zijn ondervraagd. Van alle Nederlandse organisaties met 50 of meer medewerkers heeft 49 procent een op zichzelf staand financieel pakket. Als daarnaast wordt gekeken naar bedrijven die een ERP pakket hebben en de financi le modules daarvan gebruiken voor hun financi le administratie, is het samengestelde percentage 83 procent. Wanneer op brancheniveau wordt ingezoomd, valt op dat overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen het vaakst (respectievelijk 62 en 60%) gebruik maken van een dedicated financieel pakket (niet ERP). In de sectoren construction (54%) en manufacturing (46%) daarentegen wordt relatief vaak de financi le modules van een ERP pakket ingezet ter ondersteuning van de financi le administratie. Financi le oplossingen per marktsegment Over alle organisaties en branches heen is SAP met 26 procent de meest voorkomende oplossing voor de ondersteuning van de financi le administratie. Dit is echter in belangrijke mate toe te schrijven aan het feit dat in de categorie multinationals SAP zeer sterk is vertegenwoordigd; maar liefst 61 procent van de multinationals gebruikt de financi le modules van SAP. Het totale beeld is dan ook genuanceerder, met Exact dat het vaakst wordt gebruikt in het publieke domein en door middelgrote organisaties (50 250 medewerkers), en Microsoft dat het meest wordt toegepast door nationale ondernemingen met tussen de 250 en 2.500 medewerkers. Naast de al genoemde pakketten, worden ook de financi le pakketten van AFAS en Unit4 veel gebruikt. De markt van financi le oplossingen is volwassen en stabiel. Er zijn weinig verschuivingen te zien tussen de verschillende spelers , stelt Erik van Gurp, business analist bij Computer Profile. Minder maatwerk, meer cloud Een trend die wel zichtbaar is, is dat er steeds minder gebruikt wordt gemaakt van maatwerkoplossingen ter ondersteuning van de financi le administratie. Sinds 2010 is het aandeel maatwerkoplossingen jaarlijks afgenomen. Waar in 2010 nog 12 procent van de financi le oplossingen bestond uit maatwerksoftware, is dat nu nog maar 5 procent. Volgens Van Gurp wordt deze ontwikkeling gevoed doordat standaardpakketten door de jaren heen steeds goedkoper zijn geworden Standaardpakketten worden modulair aangeboden en steeds meer uit de cloud, waarbij de oplossing volledig schaalbaar is en de afnemer alleen nog maar betaalt voor het daadwerkelijke gebruik. De woorden van Van Gurp worden onderstreept door de resultaten van de marktanalyse door Computer Profile. Sinds 2010 is er een jaarlijkse toename zichtbaar van financi le oplossingen die uit de cloud worden afgenomen (in 2010 0,6% versus 8% nu). Bij HR oplossingen gaat de ontwikkeling nog sneller en heeft 23 procent van de organisaties zijn HR oplossing inmiddels in de cloud draaien. Bij HR is het kantelpunt dan ook al bereikt, met 51 procent van de HR oplossingen die in de cloud of bij een onafhankelijk datacenter draait, tegenover 48 procent lokaal of remote. HR oplossingen Op 62 procent van alle bedrijfslocaties wordt HR software gebruikt. Als hier de HR modules van ERP pakketten worden meegewogen, is dit 84 procent. Ook hier geldt dat publieke en semipublieke organisaties meer op zichzelf staande HR oplossingen gebruiken. Bij de overige branches is HR relatief vaker onderdeel van het ERP pakket. Ook als het gaat om HR oplossingen laten de resultaten een stabiel beeld zien. Een van de positieve uitschieters is AFAS. Het gebruik van AFAS HR oplossing is sinds 2010 elk jaar toegenomen, van 5,4% in 2010 naar 18 procent nu.
Lees meer

‘Pas als je kunt schrappen, kun je focus in een onderneming aanbrengen’

Een nieuw IT systeem brengt vaak nieuwe mogelijkheden. Maar hoe zorg je als organisatie dat je binnen al die mogelijkheden toch focus houdt? Frans van Loef is een van de keynote speakers op het vernieuwde Financial Systems 2018. Meld je nu alvast gratis aan met code FSB410. Kijk altijd eerst wat er geschrapt kan worden, voordat je nieuwe projecten op start , zegt Frans van Loef, organisatieadviseur, auteur van het boek Free Capacity, dat inmiddels in de top tien staat van best verkochte managementboeken. Wat is de impact van een nieuwe implementatie op de hele organisatie? Vraag het honderd mensen en ze komen met honderd meningen. Frans van Loef ziet het vaak terug in zijn dagelijkse adviespraktijk. Er lopen in organisaties vaak zoveel projecten door elkaar heen, dat de werknemers het overzicht totaal kwijt zijn. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de IT afdeling van bedrijven. Van Loef ziet dat er soms zoveel projecten lopen dat mensen het lastig vinden om hun aandacht te richten op de dingen die echt van belang zijn. Zij moeten hun aandacht steeds verdelen over de verschillende dingen. Daarom vraag ik altijd als ik ergens binnenkom; wat is nou heel specifiek dat ene ding, dat het allerbelangrijkste is voor deze organisatie. En hoeveel capaciteit zetten jullie daar op in? Van Loef pleit in zijn boek voor meer aandacht voor het vrijmaken van capaciteit binnen ondernemingen. Daarbij is de leidende gedachte dat wie bewuste en scherpe keuzes maakt bij het inzetten van capaciteit met veel meer focus kan werken. En focus is belangrijk, want organisaties die zich richten op de echte belangrijke zaken kunnen meer vooruitgang boeken dan organisaties die zich door de waan van de dag laten leiden. Vervolgens moet er natuurlijk gekeken worden welke projecten zinvol zijn en welke niet voldoende bijdragen. Keuzes maken dus. En daar is moed voor nodig , zegt Van Loef. Stoppen met lopende projecten, vooral in IT en automatisering is niet gemakkelijk, dat is een veel voorkomend probleem.
Lees meer

‘Nederland laat kansen digitale technologieën liggen’

De Nederlandse industrie is minder optimistisch over de te verwachte omzetgroei en de efficiencywinst die te halen is uit de investeringen in digitale technologie n, dan bedrijven wereldwijd. Daarnaast spenderen Nederlandse bedrijven liever geld aan technologie n die zich reeds hebben bewezen (internet of things, manufacturing execution systems, voorspellend onderhoud) dan aan nieuwe opkomende technologie n (kunstmatige intelligentie, blockchain, virtual reality). Dat blijkt uit de Global Digital Operations Study 2018 van Strategy&, een onderdeel van accountants n advieskantoor PwC. Waar Nederland enigszins terughoudend is in het benutten van de kansen van de vierde industri le revolutie, is Azi hard op weg om koploper in de wereld te worden. Maar liefst een derde van de Aziatische bedrijven maakt de komende vijf jaar gebruik van volwassen, digitale ecosystemen. Dit zijn systemen waar meerdere partners hun waardeketens aan elkaar verbonden hebben gebruikmakend van nieuwe technologie. In Amerika is dat een kwart en in Europa zelfs maar 15 procent. Dat Nederland niet tot de kopgroep behoort, verrast Michel Mulders, Industrie 4.0 leader van PwC, niet. Nederland loopt al jaren achter als je kijkt naar de snelheid waarmee de kansen die Industry 4.0 biedt omgezet worden in strategisch voordeel. We hebben, door onder andere, onze hoogwaardige ICT infrastructuur en wereldniveau topsectoren een uitstekende uitgangspositie. Het onderzoek laat zien dat driekwart van de Nederlandse respondenten zichzelf als een digitale beginner ziet. Dit sluit aan op mijn gesprekken met kopstukken uit de Nederlandse industrie die dit bevestigen. Wat Mulders betreft, moeten Nederlandse bedrijven de komende jaren aan de slag om te versnellen zodat de achterstand niet onoverbrugbaar wordt.
Lees meer

Financial Systems 2018: Vind je weg in de digitale jungle

Continu verschijnen onvoorstelbaar veel nieuwe tools, apps, systemen en services voor finance professionals die jouw prestaties ingrijpend kunnen verbeteren. Inmiddels zijn het er zo veel dat we gemakkelijk verdwalen in de digitale jungle. Zie jij door de bomen het bos nog? Welke IT oplossingen moet jij kiezen en wat past bij jouw specifieke organisatie? Welke afwegingen moet je maken en wat zijn de nieuwste inzichten? Dat zijn de vragen waar de Financial Systems Beurs antwoorden op levert. De afgelopen vijf jaar hebben duizenden finance professionals hun weg gevonden naar Financial Systems om zich te ori nteren op de mogelijkheden van slimme (financi le) systemen. Zien wij jou ook in 2018? Meld je nu gratis aan met code FSB410 Op donderdag 4 oktober 2018 opent Financial Systems haar deuren op een geheel vernieuwde locatie en met een totaal vernieuwd beursconcept. Je bent van harte welkom om tijdens de 6de editie van Financial Systems deel te nemen aan een expeditie door de digitale jungle. Samen vinden we onze weg en ontdekken we verrassende IT oplossingen in een woud van onbegrensde mogelijkheden. Voorkom dat jij kansen misloopt om echte verbeteringen door te voeren. Wat is Financial Systems? Financial Systems is uitgegroeid tot h t innovatie event voor financials. Het concept is ge nitieerd om te breken met de traditionele beurzen en congressen! Of je nu op zoek bent naar concrete handvatten, inspiratie voor de toekomst of meer wilt weten over de inzet van ICT binnen je organisatie; op dit beursevenement komt het op bijzondere wijze samen. Maak kennis met ruim 80 IT partners voor financials Ieder jaar komen er nog meer (nieuwe) namen bij. Zo blijft het exposanten aanbod vernieuwend en kun jij je tijd heel effici nt besteden door te ori nteren op bestaande en nieuwe technologie. In korte en bondige presentaties krijg je handvatten om met innovatie en actuele IT onderwerpen aan de slag te gaan. Wat kun je tijdens Financial Systems 2018 nog meer verwachten? Blijf op de hoogte via Financial Systems.nl Vind je weg in de digitale jungle Ontdek top leveranciers van IT oplossingen en diensten voor financials Kies uit 24 Masterclasses, 8 Demo's en 6 Data sessies Profiteer volop inzichten en ervaringen van collega s Geniet van een uitstekende hospitality Laat u verrassen in de digitale jungle
Lees meer

Hackers zijn best lief

Edwin van Andel laat zijn hackers vaak volgens het bug bounty principe werken. De opdrachtgever stelt een budget beschikbaar, hackers die lekken ontdekken worden beloond. En als er zoveel gaten in de computerbeveiliging blijken te bestaan dat het budget is verbruikt, volgt verhoging. Een internationaal veelgevraagd spreker, Edwin van Andel. Omdat hij al 34 jaar als ethical hacker in hart en nieren door het leven gaat en alles en iedereen in dit vaak als schimmig beschouwd wereldje kent. Op Financial Systems 2018 zullen bezoekers aan zijn lippen hangen. Wat mag, wat moet en wat kan absoluut niet als het om computer kraken gaat? Hackers zijn best lief hoor , grijnst Edwin van Andel, n van de sprekers op Financial Systems 2018, over zijn masterclass. De bonafide tenminste In de media vaak afgeschilderd als enge types met zwarte maskers op. Maar in werkelijkheid juist van essentieel belang om duistere figuren uit de computerbestanden van je bedrijf te weren! Inbreken in computers Zelf is hij al sinds zijn 13e bezig met het inbreken in computers. Nog voor de grote internet doorbraak kraakte Van Andel al modems en firmware van harde schijven. n bulletin board systems; aan een analoge telefoon gekoppelde computer software van het allereerste uur. Van je hobby je werk maken? Van Andel maakte van een jeugddroom werkelijkheid. Als CEO van Zerocopter zet hij zich in om de kloof tussen klanten en hackers te overbruggen. Ervaren security expert en internationaal evangelist van responsible disclosure; het verantwoord melden van beveiligingslekken en zo geen problemen met Justitie krijgen. Hoe computerkrakers denken Hackers weten hoe computerkrakers denken , legt Van Andel uit. En kennen de ethische zorgen om systemen veiliger te krijgen. Sinds 2013 werken we samen met de Nederlandse overheid om te voorkomen dat het melden van gaten in de computerbeveiliging automatisch tot vervolging leidt. Dat overleg heeft mede de huidige spelregels opgeleverd. Als een ethische hacker een database weet binnen te komen, gaat hij of zij niet hele bestanden downloaden. Een klein deel is voldoende om betrokken bedrijf vervolgens te waarschuwen. De nieuwe Europese privacywetgeving die 25 mei ingaat, biedt kansen voor de ethische hacker. Van Andel signaleert dat vooral grote bedrijven daar accuraat op inspelen. Ik mag geen namen van klanten noemen, maar het zijn echt de serieuze spelers in het internationale bedrijfsleven. Het mkb anticipeert veel minder alert op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nooit wangedrag Zerocopter heeft 200 hackers op oproepbasis beschikbaar. Nog eens honderden staan op de wachtlijst om voor het in Amsterdam, Dedemsvaart en Groningen gevestigde bedrijf te gaan freelancen. We checken ze allemaal. Geen justiti le antecedenten, nooit wangedrag op social media, zowel in de priv sfeer als op het werk van onbesproken gedrag... Pas dan komen hackers bij ons in beeld. Edwin van Andel laat zijn hackers vaak volgens het bug bounty principe werken. De opdrachtgever stelt een budget beschikbaar, hackers die lekken ontdekken worden beloond. En als er zoveel gaten in de computerbeveiliging blijken te bestaan dat het budget is verbruikt, volgt verhoging. E n vent voor dit werk Klinkt duur, maar is het niet , zegt de CEO van Zerocopter. Stel een bedrijf vreest voor lekken en legt 20.000 euro opzij om die te vinden en te dichten. Wij sturen 20 tot 25 hackers. Zij die de fouten ontdekken, krijgen 1500 euro per lek. Tot alles is gevonden. Door zo n groep te laten zoeken, heb je meer kans op succes. Verschillende specialismen, meer ogen, het hele veld van risico s afdekkend. Crowd sourced hackers. Natuurlijk kun je voor dit werk ook n vent in vaste dienst nemen. Maar dan is de kans op het boeken van succes toch echt stukken kleiner. Ook aan te raden, volgens de Van Andel doctrine regulier bug bounty toepassen. Bijvoorbeeld elke maand, telkens 25 nieuwe hackers. Die met frisse blik naar de systemen kijken en zoeken. Beter dan zo n jaarlijkse penetration test , aldus Van Andel. ,,Want die is en blijft een momentopname. Een dag later kan het immers alsnog helemaal misgaan en dan blijft een lek elf maanden en 30 dagen onopgemerkt. Duur, bug bounty, maandelijks? Welnee. No cure, no pay. Als een team niets vindt, hoeft er ook niet betaald te worden. In alle stilte opgelost Voorbeeld uit de praktijk lek bij een groot bedrijf. Ontdekt met bug bounty. In alle stilte opgelost. Prijskaartje 1500 euro voor de ethische computerkraker. Onlangs gebeurd , vertelt Edwin van Andel. De opdrachtgever analyseerde de situatie en berekende wat de kosten k hadden kunnen zijn. In een poging de crisis achteraf alsnog te hebben moeten bezweren. Forensisch team, marketing team, communicatie team. Reputatieschade. Boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Men kwam op een kostenplaatje van zo n 3,5 miljoen euro. Bij Zerocopter wordt elk ontdekt lek zorgvuldig geanalyseerd. Door een triage team van hackers in vaste dienst. Zij checken of het bij een geclaimd lek daadwerkelijk om tekortkomingen in de beveiliging ging. Er wordt een rapport opgemaakt, de situatie met de klant besproken. Op Financial Systems 2018 praat Edwin van Andel erover, geeft uitleg. Want ethische hackers zijn niet slecht. Ze zijn eigenlijk best lief.
Lees meer

Blockchain heeft de toekomst: voorlopers zijn al volop aan het experimenteren

Wat hebben multinationals als Shell en KLM gemeen met een kadaster in Honduras? Dat ze allemaal experimenteren met de inzet van blockchains in hun bedrijfsprocessen. Tobias Disse is spreker op Financial Systems 2018 Het principe van een blockchain is dat gegevens versleuteld worden opgeslagen op meerdere computers tegelijk. Die computers kunnen zich in verschillende landen of zelfs werelddelen bevinden. "Het hacken van n van die computers heeft geen zin", zegt Tobias Disse, mede oprichter van Kryha Blockchain solutions. "Je hebt al die computers nodig om gegevens te wijzigen." Een blockchain is daardoor een prima manier om bijvoorbeeld een elektronische portemonnee te maken. En daar wordt deze techniek, met bitcoins, dan ook voor gebruikt. Maar een blockchain heeft meer mogelijkheden. Zo gebruiken multinationals de technologie al om te zorgen dat hun standaardovereenkomsten en contracten overal ter wereld ook echt hetzelfde blijven er kan lokaal niet even iets worden gewijzigd. Verder gebruikt een grote autofabrikant een blockchain om te zorgen dat de software voor de boordcomputers overal ter wereld hetzelfde is. En een kadaster in Honduras gebruikt een blockchain om het eigenaarschap van percelen in vast te leggen. Want een blockchain is niet gevoelig voor manipulatie of corruptie. "Veel bedrijven en organisaties zijn inmiddels met blockchains aan het experimenteren", zegt Disse, die afstudeerde aan de Haagse Hogeschool en de minor Entrepeneurship & technology volgde aan de Universiteit Berkeley. Zijn bedrijf Kryha Blockchain solutions adviseert bij die nieuwe toepassingen. "Er zijn verschillende blockchainsystemen, waarvan Ethereum en Bitcoin de belangrijkste zijn. Een derde systeem Hyperledger is een private blockchain." De echte uitdaging voor de toepassing van blockchains is de overheid. Disse "Overheden willen toezicht houden op innovaties, vooral in de financi le sector. Maar dat toezicht staat haaks op blockchains iedereen houdt toezicht op elkaar, er is geen centrale instantie die in n land is gevestigd." Disse hoopt op een maatschappelijke discussie over dit onderwerp, en roept organisaties op om te experimenteren met de nieuwe technieken. "Blockchains kunnen veel traditionele businessmodellen op z'n kop zetten zoals dat van de banken. Je kunt wachten tot het je overkomt, maar je kunt ook meedoen en meepraten."
Lees meer

Financial Systems 2018

Financial Systems 2018 Hoe overleef ik de digitale jungle? Hoe ziet de digitaliseringsagenda van finance voor 2018 en verder eruit? De moderne finance professional kent de markt voor financi le technologie n en investeert in slimme IT oplossingen om het werk van hem en zijn team beter, leuker en makkelijker te maken. Maar waar te beginnen? Het landschap van financi le technologie is uitgegroeid tot een reusachtig oerwoud vol kansen en mogelijkheden. Een bezoek aan Financial Systems 2018 biedt uitkomst. Alle leveranciers op het gebied van financi le toepassingen en big data & analytics tools zijn er te vinden. Ook delen toonaangevende expert hun kennis over wat er voor nodig is om de slimme technologie op de juiste manier in te zetten. Kortom, financials die een quantum leap willen maken in hun begrip van finance & IT zijn op Financial Systems op de juiste plek. De ontwikkelingen in technologie gaan zo ongelofelijk snel, dat dit evenement eigenlijk een must is voor alle financials om bij te wonen (Bezoeker in 2017). Financial Systems 2018 Financial Systems vindt plaats op 4 oktober 2018 in de Loods in Nijkerk. Het evenement biedt een compleet overzicht van de beste en meest succesvolle IT n big data oplossingen en diensten bestemd voor financi le professionals. IT leveranciers kiezen Financial Systems als belangrijkste platform. Ruim 50 leveranciers tonen innovatieve tools op het gebied van boekhoudsystemen tot payment solutions, van BI tools tot dashboards, van procesautomatisering tot planningsapplicaties, van consolidatietools tot rapportagesystemen. Alle trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor finance professionals komen aan bod. Big Data & Analytics Op dezelfde manier dat digitale technologie n vele businessmodellen aan het ontwrichten zijn, bieden ze ook vele kansen en mogelijkheden om finance in positieve zin te transformeren. De nieuwste oplossingen voor big data & analytics stellen bedrijven in staat enorme volumes aan data van binnen en buiten het bedrijf om te zetten in waardevolle inzichten in processen, prestaties en zelfs gebieden als cultuur waarvan men tot kort geleden van dacht dat ze niet meetbaar waren. Deze nieuwe technologie n stellen de finance functie in staat om steeds sneller veel meer waarde aan de business toe te voegen. En ook tegen lagere kosten en met een lager risico. De weg naar data gedreven besluitvorming is ingezet. Sommige bedrijven halen nu al de meest waanzinnige inzichten uit hun data, terwijl anderen nog bezig zijn hun brondata goed te krijgen. Waar u nu staat maakt niet uit; de richting die u op wilt, op moet, is duidelijk. Financial Systems 2018 helpt u te bepalen wat voor uw onderneming de beste volgende stappen zijn.
Lees meer

Sterke behoefte aan financials met digitaal expertise

Onderzoek door digitalisering krijgt de Digital Finance Expert meer invloed op strategische bedrijfsbeslissingen. De exponenti le groei van de digitale mogelijkheden heeft in veel vakgebieden toegeslagen. Ook in het finance vak. FiN, financieel dienstverlener, heeft hiernaar de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek verricht en heeft in het voorjaar van 2017 een trendonderzoek uitgevoerd onder 149 hoger opgeleide finance professionals en managers. De conclusie is dat de digitalisering extra expertise vraagt en dat dit de rol en status van de (financial) controller verandert. Er ontstaat vraag naar een sterke Digital Finance Expert. Een ontwikkeling die finance professionals, opleiders en werkgevers niet kunnen negeren. Is de DFE de nieuwe ster aan het front? Een belangrijke trend op de afdeling financi n is het toenemende belang van specifieke expertise die niet direct te vangen is in de traditionele controller functie. Er ontstaat een sterke behoefte aan hoger opgeleide, financi le experts met een sterkere proces en IT kennis. Zo blijkt ook uit het State of the State Arbeidsmarktonderzoek van Deloitte (2014 2016). Het trendonderzoek van FiN laat tevens zien dat finance professionals, Business Intelligence de belangrijkste ontwikkeling vinden. De moderne financi le expert beheert een enorme bron van data en is in staat om deze data effectief te beheersen en te vertalen in waardevolle analyses en advies. De deelnemers aan het trendonderzoek gaven zichzelf een 7,5 voor de waardering van hun inbreng binnen hun organisatie. Met het toenemende belang van de DFE zal dit cijfer de komende jaren gaan stijgen. Ingrijpende gevolgen voor opleiders en werkgevers De expertrol wordt dus steeds belangrijker en dat staat vaak haaks op de waardering die deze financi le expert als financial accountant, financial controller of rapportage expert nu krijgt ten opzichte van de (business) controller. Financieel opgeleide mensen worden aangetrokken met het idee van een snelle verticale carri re met de rol van business controller als heilige graal. De trend neigt echter naar meer horizontale job mutaties, door het ontstaan van plattere finance organisaties door de crisis en digitalisering. Huidige opleidingen voldoen nu niet aan de vraag. De opleiding voor de DFE bestaat simpelweg nog niet, terwijl de noodzaak hiervoor in de dagelijkse praktijk steeds manifester wordt. De vraag is of de recente splitsing tussen de beroepsverenigingen van de RA s (NBA) en de RC s (VRC) ruimte gaan geven aan de geboorte van de DFE, en of dat ervoor gaat zorgen dat zij ook echt opgeleid gaan worden. Voor werkgevers zal het bovendien een uitdaging worden de juiste mensen te vinden, te ontwikkelen en vast te houden.
Lees meer

Hoe versnelt u digitalisering in uw onderneming?

Uit de Digitaliseringsindex van Visma Software blijkt dat 40% van de ondervraagde bedrijven in het Nederlandse bedrijfsleven nog slechts aan het begin van de digitale transitie staat. Duizendpoot Ben van der Burg (schaatser, spreker, analist, commentator) schreef het voorwoord bij de Nederlandse Digitaliseringsindex die Visma Software eerder dit jaar publiceerde. In dit voorwoord betoogt Van der Burg dat er vier bepalende factoren zijn voor digitalisering in het Nederlandse bedrijfsleven urgentie, gebruiksvriendelijkheid, bekendheid met het product n de kosten batenverhouding. Uit het onderzoek van Kantar TNS dat de basis vormde voor de Digitaliseringsindex bleek dat ongeveer de helft van de Nederlandse bedrijven in het mkb en grootbedrijf hun processen hebben gedigitaliseerd. Van der Burg bepleit in zijn voorwoord bij de index dat die iets meer dan de helft gedigitaliseerde bedrijven allang 100% had behoren te zijn . Welke invloed hebben die vier bepalende factoren hierop? Urgentie Van der Burg stelt Een deel van het antwoord op de vraag over acceptatie van de digitalisering zit m in het besef hoe belangrijk technologie voor je bedrijf is, de zogenaamde urgentie. Een moeilijke vraag want wanneer is iets digitaliseren urgent? Urgentie in het mkb Voor mkb ondernemers is tijdgebrek misschien wel de beste aanleiding voor urgentie. Een bedrijf runnen en dat combineren met een (gezins)leven is voor velen qua tijdsbesteding een flinke puzzel. Administratie is voor hen vaak bijzaak, maar wel noodzakelijk inzicht in de cijfers is immers voor ieder bedrijf belangrijk. Ondernemers blijven soms hangen in de fase van af en toe snel de cijfers bijwerken omdat het moet terwjl zij, dankzij de steeds gebruiksvriendelijkere software, door automatisering juist minder tijd kwijt zijn aan hun administratie en tegelijkertijd een beter inzicht hebben in hun financi n. Het is dus zaak om over die denkbeeldige drempel heen te stappen. Urgentie in het grootbedrijf Uit de Digitaliseringsindex kwam naar voren dat voor het grootbedrijf een ander type urgentie vaak een rol speelt integratie van verschillende softwaresystemen en de daarbij behorende timing zijn dan bepalend. Zo gaven respondenten op bijvoorbeeld de vraag Kunt u aangeven waarom u de bankmutaties (koppeling van bank boekhoudsysteem) nog niet heeft gedigitaliseerd? antwoorden als Er is een nieuw erp systeem ge mplementeerd en dit proces (bankmutaties automatisch verwerken, red.) behoort tot de finetuning in de volgende fase Omdat overige systemen nog niet gedigitaliseerd zijn Ons erp systeem kan dit niet Programma nog niet geschikt voor Bij het digitaliseren van processen in het grootbedrijf, speelt dus vooral het centraal aansturen van digitalisering een belangrijke rol. Integratie van systemen in plaats van gedeeltelijke automatisering en houtjetouwtjeconstructies. Gebruiksvriendelijkheid Je onkostenvergoeding overschrijven op een A4 tje nadat je al je bonnetjes hebt verzameld en het overzicht naar de administratie hebt gefaxt, is een goed voorbeeld van gedoe , aldus Van der Burg. Dat dit type ongedigitaliseerd gedoe nog niet voor het totale bedrijfsleven tot het verleden behoort, is inderdaad verwonderlijk. Immers, met slimme apps op de smartphone die bijna iedereen op zak heeft, kunnen simpelweg de juiste bonnen naar de administratie worden gestuurd en worden deze direct geboekt. Voor ondernemers die veel onderweg zijn is er op het gebied van gebruiksvriendelijkheid veel winst te behalen qua digitalisering. Uren schrijven of even de administratie bijwerken behoort dankzij talloze cloudoplossingen allang tot de mogelijkheden. Bekendheid met het product Ongemerkt worden we allemaal dagelijks geconfronteerd met technologische vooruitgang van internetbankieren tot de OV chipkaart en van digitale televisie tot appen via de smartphone. Voor veel mkb ondernemers zijn de termen cloud en SaaS echter nog steeds een reden om op de rem te trappen. Onbekendheid met de terminologie en de bijbehorende oplossingen speelt hierbij een grote rol. Het veranderen van processen binnen een bedrijf is ingrijpend en het ontbreekt ondernemers simpelweg aan tijd om zich hierin te verdiepen. Niet voor niets kwamen in het Digitaliseringsonderzoek antwoorden als gebrek aan tijd om het goed in te regelen en niet mee bekend of zijn hiermee bezig, tijdgebrek veelvuldig naar voren. Voor ondernemers die zich snel willen verdiepen in de terminologie en basisbeginselen van de cloud en Software as a Service (SaaS), biedt Visma een aantal kennisdocumenten. Download deze kosteloos en sla zo uw eerste slag op weg naar digitalisering 5 zaken om rekening mee te houden bij een overstap naar de cloud Bewust of onbewust, we gebruiken de cloud dagelijks. De tijd is rijp om onze manier van werken te vergemakkelijken dankzij werken in de cloud. Innovatieve bedrijven in het midden en kleinbedrijf hebben de transitie naar cloudsoftware al in gang gezet, anderen moeten hier nog aan beginnen. On premises versus de cloud De voor en nadelen op een rij. Het is niet langer de vraag f uw bedrijf gebruik zal maken van cloudoplossingen, maar wanneer en in welke mate. Welke cloudoplossing en welk gebruiksmodel past het beste bij uw bedrijf SaaS, hosting, een hybride oplossing of iets anders? In de whitepaper In 8 vragen naar een nieuwe erp oplossing komen zaken als het bepalen van het juiste moment voor de overstap, de belangrijkste struikelblokken en inzicht in de kosten aan de orde. Handige info voor wie deze stap gaat zetten! Kosten batenverhouding Van der Burg stelt Bij dit criterium van de digitalisering komen we de laatste jaren goed weg. (...) Waren we jaren terug nog afhankelijk van dure integratietrajecten van de software met dure licenties die we vervolgens moesten afnemen, nu neem je een pakketje. Voor veel ondernemers is de kosten batenverhouding vanzelfsprekend doorslaggevend bij de keuze voor een boekhoudoplossing. Uit de Digitaliseringsindex blijkt dat nog niet alle ceo s en cfo s op de hoogte zijn van de actuele mogelijkheden. Het kan goed werken om de accountant hierbij om raad te vragen. Meer lezen? Uit de Digitaliseringsindex blijkt dat volgens 40% van de ondervraagde bedrijven het Nederlandse bedrijfsleven aan het begin van de digitale transitie staat. Ongeveer een even groot deel (43%) verwacht dat de situatie binnen vijf jaar helemaal anders zal zijn. Meer weten over de digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven? Download dan de Digitaliseringsindex.
Lees meer

Beleef Financial Systems

Bestel hier direct je ticket!
Lees meer